Neste svarar inte på vår fråga om palmoljan

Vi är glada att Neste välkomnar ett öppet samtal om hållbarhet. Då bör de svara på frågan hur mycket råvaror av olika slag de använder i tillverkningen av förnybar diesel HVO, skriver Gröna Bilister.

Detta är en replik på Nestes replik på Gröna Bilisters debattartikel Ge oss insyn i vilka råvaror som ingår i HVO-dieseln. Repliken publicerades i Ny Teknik den 27 januari 2020. Läs här.

I en debattartikel i Ny Teknik uppmanade vi alla bränslebolag att offentliggöra råvarorna till de biodrivmedel de producerar eller köper. Det är viktig konsumentupplysning inte minst om råvarorna visar sig vara palmoljeprodukter. Att öka efterfrågan på sådana råvaror till biodrivmedel är att spela rysk roulette med regnskogen i Indonesien och Malaysia, som redan är svårt sargad av oljepalmsplantager.

Palmoljeprodukten PFAD (Palm oil Fatty Acid Distillate) har varit den dominerande råvaran till den förnybara diesel HVO som sålts i Sverige. Sedan den 1 juli 2019 räknar Sverige inte längre PFAD som en restprodukt vid raffinering av palmolja. Därmed måste den vara spårbar och uppfylla strängare hållbarhetskriterier för att kunna användas.

Svårt att spåra

Det finska bränslebolaget Neste producerar all den HVO gjord av PFAD som säljs i Sverige. På grund av svårigheterna att spåra PFAD tillbaka till oljepalmsplantagen har mängden sådan HVO som kunnat tilldelas den svenska marknaden sjunkit markant det senaste halvåret.

Detta skulle dock kunna vara ett rent bokföringstekniskt grepp; det är inte säkert att den fysiska råvarumixen hos den HVO vi tankar i Sverige har förändrats. För att kunna avgöra om så är fallet behöver vi veta andelen PFAD i Nestes hela produktion av HVO.

I en replik på Gröna Bilisters debattartikel skriver Neste att hållbarhet är kärnan i deras verksamhet, och att de arbetar på att göra PFAD spårbar tillbaka till odlingen. De efterfrågar samma krav på transparens hos alla som handlar med palmoljeprodukter.

Värda beröm

Gröna Bilister vill också se sådan transparens hos alla bränslebolag. Men Neste bör föregå med gott exempel och berätta hur stor del av deras råvarubas till HVO som utgörs av PFAD. De väljer dock att inte svara på denna fråga. I Nestes årsredovisning för 2018 framgår däremot att palmolja utgjorde 17 procent av råvarubasen detta år.

Neste är värda beröm för att de utvecklat en patenterad metod för att tillverka HVO av en mängd olika förnybara råvaror, och för att de satsar på storskalig produktion. Det är nödvändigt för att vi ska klara omställningen till fossilfria transporter. Nestes sammanlagda produktion av HVO skulle räcka till att driva drygt hälften av dieselfordonen på svenska vägar fossilfritt.

Men fossilfrihet och hållbarhet är olika saker. Ju större spelare man är i omställningen till fossilfrihet desto viktigare är det att man slår in på en hållbar väg. Om Neste är stolta över sina val av förnybara råvaror och tror på deras hållbarhet bör de också vilja berätta öppet om dem.

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare, Gröna Bilister

Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister