Uppseendeväckande om HVO

Det är uppseendeväckande att Neste gör reklam om att deras HVO förvandlar dieselbilen till en miljöbil. Lägg korten på bordet i stället för att vilseleda, skriver Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas i VLT.

Denna debattartikel publicerades den 30 maj 2021 i VLT. Den annons från Neste som Marie Pellas reagerade på, med rubriken ”Varför bilskam – kör på HVO100 istället”, återges längst ned på denna sida.
Gröna Bilister har länge haft ett skarpt öga på HVO100 och dess kopplingar till palmolja och biprodukten PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). HVO100 är ett bra och hållbart drivmedel när råvarorna som utgör bränslet är det, men när råvarorna kommer från palmolja eller PFAD är HVO100 inte alls lika hållbart längre. Då kan det faktiskt vara bättre för klimat och miljö att fortsätta köra på vanlig diesel.
I en annons i VLT har Neste en helsida med det förtrollande budskapet att deras HVO100 “förvandlar din dieselbil till en miljöfordon på bara fem minuter”. För att nå en hållbar mobilitet är kunskap otroligt viktigt. Konsumenten behöver veta vad som är hållbart och inte för att kunna fatta smarta beslut. Gröna Bilister menar att reklam som denna från Neste är kraftigt vilseledande där konsumenten inte får all information.
För det första har Neste inte fullt ut redovisat sina råvaror. Vi vet alltså inte ifall deras HVO100 innehåller palmolja och PFAD. Dessa råvaror är inte ovanliga i HVO100.
Den HVO100 som såldes 2019 i Sverige bestod exempelvis till 8 procent av palmolja och till hela 36 procent av PFAD. Neste har tidigare informellt sagt att de inte exporterar HVO av palmolja till Sverige. Det är möjligt att den HVO100 de säljer här inte heller innehåller PFAD, men när de konsekvent vägrar att redovisa alla råvaror så är det såklart omöjligt för konsumenten att veta.
Det är även värt att påpeka att Neste skriver att deras HVO100 “är en fossilfri diesel som produceras av 100 procent restprodukter och avfall”. Inkluderas PFAD i det är det nära på en lögn eftersom PFAD inte längre definieras som en rest i Sverige. Återigen Neste, berätta gärna vad er HVO100 innehåller för råvaror, så vi vet.
Experterna är överens om att vi måste minska bilåkandet om vi ska nå våra klimatmål och nå en hållbar mobilitet, så oavsett bränsle kan vi inte fortsätta att åka lika mycket bil som vi gör idag. Dessutom är de flesta experter överens om att det inte finns tillräckligt mycket hållbara råvaror till HVO för att ersätta all fossil diesel. HVO kan som bäst bli ett värdefullt bidrag bland flera andra i omställningen till fossilfrihet. Det är beklagligt att Neste inte uppmärksammar detta – enligt dem är det bara att tuta och köra om man väljer deras HVO100.
I Nestes “tuta och köra-strategi” missar de ytterligare en viktig punkt; hur bilismen har flera negativa konsekvenser för bland annat luftkvalitet, buller, trafikolyckor och trängsel. Bilismen innebär också att antalet aktiva resor med exempelvis gång och cykel minskar, vilket vi bland annat kan koppla till våra barns studieresultat, där barn som tar sig aktivt till skolan har lättare att lära sig och hänga med på lektionerna än de som skjutsas med bil. Dessa är faktorer, som även en bil som körs på hållbar HVO100, bidrar till och det vore på sin plats om bränsleindustrin, där ju Neste ingår, inte endast fokuserar på hållbara bränslen, utan en hållbar mobilitet där resor med bil görs vid behov, inte av vana.
Marie Pellas
ordförande Gröna Bilister
Klicka på bilden nedan för att se högupplöst version