Ta ett helhetsgrepp om laddningen av elbilar

Utan samordning nationellt och inom EU kan det publika system för laddning av elbilar bli ett sammelsurium av lösningar. Vi har fyra konkreta lösningar, skriver Ingenjörer för miljön och Gröna Bilister.

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i Ny Teknik den 25 januari 2022. Läs här.

Just nu är det ett guldläge för att bestämma hur systemet med laddstolpar för elbilar ska se ut. Om inget görs är risken stor att kommuner hittar på olika system för laddning på gatumark och i närheten av flerfamiljshus. Eller så hamnar laddstolpar bara i vissa attraktiva lägen där ingen ser till att appar och betalsystem synkroniseras på ett optimalt sätt.

Vi har skrivit om detta till infrastrukturminister Thomas Eneroth och då hänvisat till en bra rapport från konsultföretaget BCG, där slutsatsen är att någon på övergripande nivå måste samordna och planera utbyggnaden av laddstolpar. Det blir bara dyrt och omständligt att korrigera för fel i ett senare skede.

Tillgänglighet, rättvisefrågor, avvägning mellan publika och icke-publika laddstolpar, stad- och landfrågor, samordning med EU och intuitiva betalsystem är några av de saker som behöver planeras i förväg. Utan planering kan det bli ett sammelsurium av lösningar.

Konkret nämner vi:

1. Planera för smart uppkoppling, så att bilarna själva i en nära framtid kan välja att ladda batterierna när priset är optimalt och kanske på sikt även utgöra resurser för att buffra el när elnätet är belastat. På så sätt kan bilägare tjäna en slant på att ha bilen uppkopplad.

2. Koppla elektrifieringen till ett annat nyttjandesätt än dagens. De flesta bilar står idag stilla över 90% av tiden och med en större flexibilitet skulle många parkeringsytor kunna frigöras.  Nya sätt att ta betalt kan se dagens ljus, där både smågods och personer kan transporteras – inte minst i glesbygd – i ett modernare nätverk av resurser.

3. Den tekniska omställningen kan gå hand i hand med beteendeförändringar, där vi inte längre utgår från ägandet av bilen utan istället utgår från behovet av mobilitet.

4. Kommuner och företag behöver vägledning för en optimal omställning. Varför inte ett 1177 för elektrifieringen, där inblandade får tips och vägledning i allt det nya? Energimyndigheten har redan experter som gör löpande omvärldsbevakning. Det är en bra grund för denna tanke.

Regeringen behöver samla berörda parter, ansvara för att alla delfrågor och perspektiv kommer upp på bordet och att inga viktiga frågor ramlar mellan stolarna.

Om omställningsprocessen leds på rätt sätt kommer dialogen med lokala aktörer dessutom att ge värdefull feedback för övergripande inriktningsbeslut. På så sätt kan vi ta till vara både ”push”- och ”pull”-krafterna i den snabba omställning vi står inför. Och se till att alla detaljer hänger ihop en begriplig och hållbar helhet.

Johan Holmén, ordförande Ingenjörer för Miljön

Christer Owe, styrelseledamot Ingenjörer för Miljön

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister

Christoffer Aalhuizen, styrelseledamot Gröna Bilister