Arbetsgivarens möjligheter

Arbetsresorna visar sig ofta ha en framträdande roll när en arbetsplats gör en genomgång av hur verksamheten påverkar miljön.

Det finns ofta ett intresse för att nå miljöförbättringar genom att förändra personalens tjänsteresor och arbetspendling.

 • Går det att justera arbetstiderna så att de passar bättre med buss och tågtider?
 • Går det att göra en del av arbetet hemma?
 • Är ni fler som vill ha en justering av tidtabeller och turer och har ni i så all berättat det för länstrafikbolaget?
 • Vad kan du göra för att minska företagets bränsleförbrukning?
 • Kan både du och arbetsgivaren tjäna en slant?
 • Tjänsteresor, se över/skapa en företagspolicy för resor i tjänsten:
  – Webb- och videomöten.
  – Se till att de färdmedel med minst klimatpåverkan väljs.
  – Underlätta för resor med kollektivtrafik via tjänstekort.
 • Visa realtidsinformation på arbetsplatsen för närliggande hållplatser/stationer.
 • Förenkla pendling med cykel genom att erbjuda service som:
  – Dusch och omklädningsrum.
  – Cykelservice: pump, laddning av batteri osv.
  – Säker cykelparkering.
  – Cykelpool för kortare tjänsteresor.
  – Förmånscykel för arbetspendling.
 • Företagspolicy som behandlar:
  – Distansarbete.
  – Främja resfria möten.
  – Flexibla arbetstimmar för att undvika pendling i rusningstid och för att förenkla pendling med kollektivtrafik.
 • Ta fram grön resplan för företaget, antingen själva om ni har resurser till det eller så finns konsultbolag som kan hjälpa.

Här kan du läsa mer och få inspiration till resfria möten: länk

Här kan du få inspiration från projektet hållbara företags resor 2.0: länk

Arbetsgivarens möjligheter