Arbetsgivarens möjligheter

Arbetsresorna visar sig ofta ha en framträdande roll när en arbetsplats gör en genomgång av hur verksamheten påverkar miljön.

Det finns också ofta ett intresse för att nå miljöförbättringar genom att förändra personalens resor till och från arbetet.

  • Går det att justera arbetstiderna så att de passar bättre med buss och tågtider?
  • Går det att göra en del av arbetet hemma?
  • Är ni fler som vill ha en justering av tidtabeller och turer och har ni i så all berättat det för länstrafikbolaget?
  • Vad kan du göra för att minska företagets bränsleförbrukning?
  • Kan både du och arbetsgivaren tjäna en slant?

Arbetsgivarens möjligheter