Motorvärmare

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året – vid upp till +10 graders utomhustemperatur – förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen. Detta gäller även om hänsyn tas till utsläppen vid produktionen av den el som behövs. Använd därför motorvärmare regelmässigt.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

  • Vid -15° C – max 1,5 timma
  • Vid 0° C – max 1 timma
  • Vid temperaturer över 10° C – använd inte motorvärmaren

För alla bilar gäller

  • En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm.
  • Användning av motorvärmare minskar utsläppen av avgaser avsevärt och spar bränsle, ½ – 1½ dl per körning påbörjad med kall motor vintertid.
  • Användning av motorvärmare är motiverad upp till +10° C, förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen.

Katalysatorn förvärms inte

Användning av motorvärmare ändrar inte katalysatorns reningseffekt direkt efter start eftersom själva katalysatorn inte förvärms. Reningen träder i kraft (katalysatorn ”tänder”) först efter 5-10 minuters körning vintertid.

Därför är korta bilresor fortfarande värst för miljön

Korta resor med kall katalysator ger därför alltid stora utsläpp per km i jämförelse med utsläppen när katalysatorn är varm, och i jämförelse med att låta bilen stå.

Motorvärmare gör dock nytta även hos katalysatorbilar

Användning av motorvärmare minskar utsläppen vid körning med kall motor även då bilen har katalysator. Skillnaden mellan varm och kall motor är mindre än hos en bil utan katalysator.

Hos bilar utan katalysator är nyttan mycket stor

En kall bil utan katalysator släpper ut mycket mer avgaser vid kall motor än vid varm motor. Om Du har en bil utan katalysatorrening och bilen har motorvärmare – använd den regelmässigt – men byt bil så snart Du får råd, såvida Du inte använder bilen väldigt lite.
Att komplettera en gammal bil som används dagligen med en motorvärmare och sedan tro att utsläppen är OK är dock fel tänkt.

Elen till motorvärmaren betalar sig själv

Elkostnaden för någon timmes drifttid hos motorvärmaren på vintern och en halvtimme vår och höst motsvarar ungefär besparingen i lägre bensinförbrukningen. Motorvärmaren minskar dessutom slitaget hos motorn genom att det bildas mindre sot och därmed mindre slam och bensin i oljan. Och så blir kupén varm något snabbare.

Motorvärmare är bra för miljön även även totalt sett

I ”Användning av motorvärmare vid kallstart”, rapport 1997:29 från Konsumentverket, redovisas ganska djupgående försök kring motorvärmare samt övergripande analyser avseende miljö och samhällsekonomi. Författarnas slutsats är att användning av motorvärmare är väl motiverad, förutsatt att inkopplingstiden regleras efter utomhustemperatur.
En bil i studien var utrustad med en s.k. kontaktvärmare. En kontaktvärmaren är monterad utanpå motorblocket i stället för instucken i vattenmanteln i motorn, som är fallet med den mer konventionella typen. Temperaturen steg långsammare med kontaktvärmaren. En positiv bieffekt med kontaktvärmaren var att oljan värmdes mer.
Rapporten efterfrågas via

publikationer@konsumentverket.se
  tfn 0771-42 33 00

Broschyr

Energimyndigheten:

STEM-motorvärmareLadda ner

Produkter för värmning av motorer

Kopplingsur

1. Med temperaturgivare
Kopplingsur för 220-voltsuttag med vilken man ställer in avresetid och som sedan kopplar in motorvärmaren en tid före avresetiden beroende på utomhustemperaturen. Finns i utförande från strax under 1 000 kr.
Vi har fått några signaler om att åtminstone ett av marknadens system för in- och urkoppling av motorvärmare med hänsyn till utomhustemperaturen – systemet bygger på s.k. pulsstyrd strömförsörjning – skadar motorvärmarna.

2. Fjärrstyrt
Gör det möjligt att koppla in motorvärmaren utan att behöva gå ut. Från 200 kr och uppåt.

Motorvärmare som drivs av bilens batteri

EcoHeater, en värmare som drivs av bilens batteri, kostar kring 3 500 kronor inklusive montering och moms.

Motorvärmare