Kylarvätska, spolarvätska och batterier

Det finns kylarvätskor som är mer miljövänliga än andra. Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kommunens miljöstationer

Kylarvätska

Använd helst propylenglykol som är mindre giftig än etylenglykol, men töm först kylaren helt på gammal etylenglykol.
Kylarvätskan får inte hällas i avloppet. Den är giftig för reningsverkens mikroorganismer. Lämna till en av kommunens kemavfallsstationer.

Spolarvätska

Se miljövänliga alternativ hos Svanen.

Bilbatterier

Ett slutanvänt bilbatteri ska lämnas där du köpt det eller till en av kommunens miljöstationer.
Batterier med bly i transporteras till Boliden Bergsöe i Landskrona där de tas om hand. Återvunnet bly säljs bland annat till dem som tillverkar nya blybatterier. Bly är visserligen ett stort miljöproblem och är tänkt att på sikt fasas ut ur samhällets kretslopp. Men idag finns inget bra lika billigt alternativ till bly när det gäller till exempel startbatterier för bilar.

Kylarvätska, spolarvätska och batterier