Olja

Syntetiska oljor är bättre för miljön än mineraloljor. Vintertid kan bränsleförbrukningen hos personbilar sjunka med ett par procent när man byter ut mineralolja mot syntetisk motorolja.

De syntetiska motoroljorna har lägre inre friktion och bättre flytegenskaper. Detta ger mindre förluster i motorer och transmissioner och därmed lägre bränsleförbrukning.
Hos personbilar har man registrerat sänkningar av bränsleförbrukningen vintertid med ett par procent när man använder syntetiska motoroljor oljor istället för mineraloljor. Sommartid har det inte varit någon nämnvärd skillnad. Vinsten hänger huvudsakligen samman med den lägre viskositeten (flyttrögheten) hos den syntetiska oljan vid start av kall motor.
Miljötester har även visat på lägre miljö- och hälsofarlighet för de helsyntetiska motoroljorna än för både nya och använda mineraloljor.

Olja