Sparsam körning

Genom att förbättra sitt körsätt kan medelbilisten minska sin bränsleförbrukning med upp till 15 procent.

Viktigast

  • Sega inte vid acceleration utan se till att kvickt och bestämt komma upp i den fart du vill ha. Använd halv gas.
  • Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel
  • Kör med jämnt gaspådrag och god framförhållning
  • Håll hastighetsgränserna
  • Motorbromsa
  • Undvik tomgångskörning

Och så använd motorvärmare på rätt sätt (läs hur).
Möjligheterna för Dig att sänka bränsleförbrukningen förbättras om Du ger Dig själv en utbildning i ämnet (länkar till utbildningsföretag finns nederst på sidan). Det finns dock mycket du kan börja tillämpa direkt.

Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel

Låga motorvarv ger mindre bränsleförbrukning. Växla upp innan motorn kommer upp till 3 000 varv per minut, i tätort tidigare (1 200-1 500 varv per minut – det är ett varvtal som upplevs som lågt av de flesta av oss). Använd ettans växel bara en eller ett par billängder.
Bränsleförbrukningen är nästan alltid som lägst vid låga motorvarv. Kör därför alltid på högsta möjliga växel. På plan väg kan de flesta bilar köras på högsta växeln i 50 km/tim i jämn fart. Den som regelmässigt kör på femmans växel vid 50 kilometer i timmen på plan mark kan spara upp till en halv deciliter bensin per mil jämfört med om hon/han kör på fyran. Det motsvarar hundralappar varje år.

Kör med jämnt gaspådrag och god framförhållning

Med jämnt gaspådrag förbrukar du mindre bensin än om du varierar gaspådraget mycket efter exempelvis trafiktäthet och kupering. För att kunna hålla jämn gas behöver du hålla ett ordentligt avstånd till framförvarande fordon, vilket du bör göra även av säkerhetsskäl. Släpp gasen så fort du inser att du måste sänka farten på grund av exempelvis ett trafikljus. Rulla, utan att koppla ur. Rulla utan gas även i kraftiga nedförsbackar, men låt växeln ligga i. Se till att ha god fart, lämplig för aktuella vägförhållanden, före ett motlut så att du slipper växla ner. Accelerera inte i uppförsbackar utan håll jämnt pedaltryck.

Håll hastighetsgränserna

Ju fortare Du kör, desto större blir luftmotståndet. Bränsleförbrukningen per km ökar typiskt med ca 20 procent när hastigheten ökar från 90 till 110 km/tim. Däck m.m. slits fortare och bullret för omgivningen ökar. Om Du dessutom måste göra omkörningar då och då för att hålla en högre hastighet blir skillnaden i bränsleförbrukning ännu större.

Har Du verkligen så bråttom?

Ta en titt i diagrammet nedan och reflektera över de få minuter Du vinner genom att köra 10 km/h fortare än skyltad hastighet. Håll hastighetsgränserna, undvik omkörningar och spar pengar!

Tidsvinst när Du kör 10 km/h över skyltad hastighet.

Hastighetssnurra

En snurra som visar hur lite tid man förlorar om man håller skyltad hastighet. Visar även risk att skadas eller dödas samt påverkan på bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 

Lägre farter sparar liv och räddar miljön (rapport från Naturskyddsföreningen april 2007) 

Motorbromsa

När Du släpper gasen stängs bränsletillförseln av helt ned till ett varvtal strax över tomgång, vanligtvis 1 200-1 300 varv per minut (gäller moderna motorer med insprutningsteknik, dvs. grovt sett alla bilar från 1992 års modell och framåt). När motorn nått detta varvtal, och därmed börjat förbruka bränsle igen (märks hos en del bilar som ett litet ryck), växla ned igen för att kunna motorbromsa mer.

Använd motorvärmare

Det lönar sig att använda motorvärmare, på rätt sätt. Se avsnittet Motorvärmare.

Kör inte på tomgång

Om du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn. Avgaserna är som allra giftigast när motorn är nystartad. Tänk på att barn är känsligare än vuxna.

Följ upp din bränsleförbrukning

Läs av bränsleförbrukningen i bilens färddator då sådan finns. Du kan lära Dig mycket om hur Du ska köra för att hålla ner bränsle-förbrukningen genom att nollställa (”reset”) registreringen då och då. En körjournal med uppgifter om tankade mängder och mätarställning vid tankning ger också värdefull kunskap om bränsleförbrukningen.
Tänk då på att bränsleförbrukningen varierar kraftigt mellan stads- och landsvägskörning och att det går åt mer bränsle vintertid när motoroljan är kall. Mät under längre perioder och likartade årstider om du vill se vad snålt körsätt ger för resultat.

Luftkonditionering

En anläggning för luftkonditionering kan öka bilens bränsleförbrukning med upp till 1 liter/100 km, dvs. i storleksordningen 10 %.
I bilar med automatiskt styrda klimatanläggningar finns som regel möjlighet att stänga av luftkonditioneringen manuellt. Man bör dock akta sig för att ha luftkonditioneringen avstängd jämt. Den behöver ”motioneras” för att undvika problem med exempelvis läckande tätningar. Att laga en AC är dyrt så låt den gå igång automatiskt men stäng av den när Du kör långt och det ändå går att hålla ett bra klimat i kupén.
Det förekommer att automatiska klimatanläggningar startar luftkonditioneringen även vintertid för att sänka fukthalten i kupén.

Arbetsgivarens möjligheter att bidra

Om du kör mycket i jobbet så be din arbetsgivare att bekosta en utbildning i sparsam körning. Det tjänar ni båda på.

Utbildningar

Vill du lära dig köra riktigt ekonomiskt kan du gå en utbildning. Detta är naturligtvis extra intressant för Dig som själv kör mycket eller har anställda som kör mycket inom Ditt företag.
Det finns flera studieförbund som ger grundkurser i ämnet. Hör i första hand med SV, NBV, Studiefrämjandet och ABF. Länkar till företag om utbildar yrkesförare finns på Vägverkets webbplats (se nedan).

Sparsam körning