Bilen Bränslet Beteendet: 20 år med Gröna Bilister

Året är 1994 och en ny förening har just sett dagens ljus. Gröna Bilister bildades med ambitionen att verka för en miljövänlig bilism. Idag har föreningen hunnit fylla tjugo år och är en etablerad miljöorganisation med en erkänd plats i lobbyvärlden.

Vägen dit har dock varit krokig. Gröna Bilister har kritiserats av såväl motorjournalister och bilindustrin som NGOs och media. Samtidigt har organisationen hyllats genom åren för sin förmåga att med kreativa metoder driva såväl politik som bransch och allmänhet i en riktning mot hållbar bilism.

Den här boken riktar sig till alla som är intresserade av hur en liten förening med begränsade resurser har kämpat för att driva sina frågor och få maximalt genomslag för sina idéer. Men berättelsen är även en resa genom Sveriges miljöpolitiska landskap och hur det har förändrats över tiden.

Vi får höra röster från politiker, branschföreträdare, journalister och olika personer som har företrätt Gröna Bilister genom åren. Hur har föreningen gått till väga för att driva på utvecklingen mot en hållbar bilism? Vilka fallgropar har man trillat i? Vad har varit svårast på vägen och vad hade kunnat göras annorlunda? 

Boken blickar även framåt i tiden: Finns det ett fortsatt behov av en förening som Gröna Bilister? Vilka frågor kommer att stå i fokus för framtidens gröna bilism?

Författaren Hanna Begler är projektledare på tankesmedjan Global Utmaning. Hon har en master i statsvetenskap från Stockholms universitet med inriktning mot internationell politik och utveckling.

Utgivningsår 2014, ISBN: 978-91-977352-5-4

Boken kan läsas och laddas ned kostnadsfritt på Gröna Mobilisters hemsida.

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission.

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Bilen Bränslet Beteendet: 20 år med Gröna Bilister