Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö

De allra flesta bilresor är korta och sker inne i samhällena. Många av dem skulle kunna ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Och många kommuner jobbar för att göra det möjligt.

Vi skickade ut miljöskribenten Fredrik Holm för att på ort och ställe söka svar på hur arbetet för den hållbara mobiliteten ser ut i den kommunala vardagen.

Det blev en reportagebok om hållbar mobilitet från Umeå till Malmö. En lägesrapport full av insikter, erfarenheter, goda råd och inspiration!

Fredrik Holm är en av Sveriges mest rutinerade miljöskribenter. I trettio års tid har han bidragit till svensk miljödebatt med artiklar, föreläsningar, läromedel, utbildningar och strategisk rådgivning.

Boken är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2015, som Gröna Bilister genomför med stöd av Trafikverket. Läs pressmeddelandet för mer information om boken.

Utgivningsår 2016, ISBN: 978-91-977352-6-1

Boken kan läsas och laddas ned kostnadsfritt på Gröna Mobilisters hemsida. Den kan också beställas i tryckt form hos bland annat Bokus och Adlibris.

Bokens hela produktion inklusive tryck och distribution är klimatkompenserad av ZeroMission.

Klimatkompensationsprojektet är certifierat enligt Gold Standard och genererar förutom klimatnytta även sociala och miljömässiga mervärden.

Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö