Vänd pyramiden – Planera för en hållbar mobilitet

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet! Det ger de bästa förutsättningarna för en hållbar mobilitet i våra tätorter. Så resonerar Gröna Bilister i denna bok, författad av miljöskribenten Fredrik Holm.

I framtiden kommer inte bilarnas utsläpp att vara den stora stridsfrågan, utan vilken plats de får ta i våra samhällen. En planering som konsekvent sätter fotgängarna först, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen, leder till levande, trygga och välmående tätorter. Det har mängder med städer världen över redan visat. Med samma planering ger man också bättre möjligheter för den biltrafik som verkligen behövs i våra tätorter.

För att kunna vända på pyramiden behöver fyrstegsprincipen tillämpas mer och bättre än den gör idag. Några av bokens kapitel ägnas därför åt att undersöka varför denna princip, som alla tycks uppskatta, har så svårt att få genomslag i den praktiska trafikplaneringen.

Vänd pyramiden – Planera för en hållbar mobilitet ger en god introduktion till den hållbara mobiliteten och hur den kan gestaltas. Boken ger både bakgrundsfakta och konkreta exempel från såväl Sverige som utomlands. Den vänder sig till såväl lokala trafikpolitiker och tjänstemän som till alla medborgare som bryr sig om den egna tätorten och dess gatumiljö.

Författare till boken är Gröna Bilisters medarbetare Fredrik Holm, som är en mycket rutinerad miljöskribent. Redan i slutet av 80-talet skrev han tillsammans med Bo Thunberg bästsäljaren Handla Miljövänligt, som blev startskottet för arbetet med miljöanpassade varor och miljömärkning.

En betydande del av boken handlar om fyrstegsprincipen, varför den inte används så ofta som den borde, och vad som kan göras åt det. Bokens analys översätts till detaljerade förslag på författningsändringar i Gröna Mobilisters PM Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik

Boken är en del av projektet Gröna Kommuner på väg, som Gröna Bilister genomför med stöd av Trafikverket. Läs gärna pressmeddelandet om boken för mer information.

Utgivningsdatum: 29 augusti 2019

Boken kan läsas och laddas ned kostnadsfritt på Gröna Mobilisters hemsida. Den kan också beställas i tryckt form hos bland annat Bokus och Adlibris.

Vänd pyramiden – Planera för en hållbar mobilitet