Bilpooler

En bilpool innebär att ett antal personer, eller organisa-tioner, delar på en eller flera bilar.

Vitsen med bilpooler

Finessen med bilpooler är att du bara betalar för bilen då du använder den. När du själv äger en bil kostar den pengar dygnet runt – året runt.

  • Om Du årligen kör kring 1 000 mil eller mindre och inte behöver bil varje dag är bilpool något för Dig att överväga.
  • I en bilpool får du oftast möjlighet att välja bland flera bilmodeller. Du kan då välja bilstorlek efter aktuellt behov.
  • Du får tillgång till nya, miljövänliga, säkra och bra försäkrade bilar.
  • Det har visat sig att den som går med i en bilpool ofta minskar sitt bilåkande genom främst bättre planering.
  • Det har också visat sig att personer som går från att äga en egen bil till att delta i en bilpool oftast sparar mycket pengar.

Detta gör Gröna Mobilister för att öka antalet bilpooler

Gröna Mobilister bistår dem som är intresserade av idén med bilpool, som också kallas bildelning, med kunskap. Det går mycket lättare att starta en bilpool om man har tillgång till andras erfarenheter. Kontakta kanslist Victor direkt på Victor.barring@gronamobilister.se

Läs mer

  • Hur startar man en ny bilpool? (webbsida på vår webbplats)
  • Att dela bil, Gröna Bilisters grundbok om bilpooler författad av Michel Gabrielsson. Texten är från 1999, men huvuddelen gäller fortfarande. När tidsberoende uppgifter ges framgår det att de gäller för 1999.

Länkar till andra webbplatser

bil.coop – Om webbaserade bokningssystem för bilpooler. bil.coop är en föreningen bildad för att Oslo, Göteborg, Stockholm och Lund m.fl. skall kunna ha ett gemensamt bokningssystem.

Coompanion – för hjälp vid start av kooperativ

Bilpooler