Hur ska avfallen sorteras

Farligt avfall lämnas vid någon av kommunens Miljöstationer. Dessa finns ofta vid bensinstationer eller större återvinningscentraler. Kontakta Miljökontoret vid din kommun om Du är osäker.

Farligt avfall

Till farligt avfall hör bl.a.

 • spillolja
 • oljefilter
 • kylarvätska
 • alla slag av batterier
 • lysrör
 • lösningsmedel, färg, lack, lim
 • sprayburkar

Färgburkar, sprayburkar och motsvarande med innehåll kvar räknas som farligt avfall medan tomma burkar sorteras som metall- eller ev. plastförpackning.

Däck

Det finns ett producentansvar för däck, precis som för förpackningar och tidningspapper. Det betyder att däckleverantörer är skyldiga att ta hand om däcken på ett miljöanpassat sätt. Däck lämnar Du alltså där Du köper dem.
Däckbranschen sköter sitt lagkrav genom företaget Svensk Däckåtervinning AB, SDAB. Företaget samlar in ddäcken och ser till att

 • däcken återanvänds
 • materialet återvinns
 • energin i däcken utvinns eller
 • att däcken tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

En stor del av använda däck kan regummeras. Det spar väsentliga mängder råvara att välja regummerade däck, varför det är ett viktigt miljöval. Försäkrade dig dock om att de regummerade däcken inte har större rullmotstånd än alternativen.

Övriga avfall

Lampor och elektroniska apparater: Lampor räknas som elektronikskrot som också ska sorteras ut från vanliga sopor och lämnas vid en återvinningscentral.
Torkarblad: Metall till metallåtervinning; gummi till sophanteringen enligt kommunens instruktioner, ofta brännbart avfall.
Lampor: Alla lampor innehåller små mängder farliga metaller. Lämna både glödlampor, halogenlampor och urladdningsljus (lysrör, kompaktlysrör och lysrörslampor) som elektronikskrot.
Plast- och pappersförpackningar: plast- respektive pappersåtervinning

Länkar

Svensk Däckåtervinning AB
Förpackningsinsamlingen
Batteriinsamlinge:  Om insamling för alla batterier, även inbyggda kadmiumbatterier i handverktyg

Hur ska avfallen sorteras