Almedalsveckan 2019

Gröna Bilister arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2019. Dessa kommer behandla behovet av en utökad nollvision samt miljö- och energideklaration av fordon. Vi samarrangerar även ett seminarium med energikontoren där vi presenterar vår utredning av Fyrstegsprincipen och vad som behövs för att den ska tillämpas ordentligt. 

Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu!

Tid och plats

Måndagen den 1 juli 2018 kl 08.00-09.00

D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Sal D24

Arrangörer: Social Venture Network (SVN Sweden) och Gröna Bilister

Mer i det officiella programmet

Beskrivning av samhällsfrågan

Det är farligare utanför bilen än inuti. Forskningen visar att ca 7 000 människor dör varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Trafiken står för en betydande del av dessa luftföroreningar.

Utökad information om evenemanget

Den svenska nollvisionen är idag helt inriktad på att nå noll döda i trafiken. Nollvisionen är ett bra verktyg och uppmärksammats stort internationellt. Idag är inte de som dör på grund av luftföroreningar med i nollvisionen. Därför behöver nollvisionen uppdateras så den även omfattar dessa dödsfall. Ni kommer att få höra målsägare från Stockholm och Göteborg som vittnar om den dåliga luftkvalitén och vilka effekter den har. Ansvariga nationella politiker kommer sedan få svara på detta. Vad planeras? Vad krävs från regering och riksdag?

Medverkande

Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister

Jesper Johansson, Projektledare mobilitet och beteende, Gröna Bilister

Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig, Gröna Bilister

Maria Krafft, Måldirektör Hållbarhet & Trafiksäkerhet, Strategisk utveckling, Trafikverket

Hanna Björk, Hållbarhetschef, Västtrafik

Kristina Ljungros, Generalsekreterare, Astma och Allergiförbundet

Anna Bessö, Chef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten

Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Tord Fornander, Vice president, Opus Bilprovning

Fyrstegsprincipen: Två steg framåt och två steg bakåt – men då står vi ju still?

Tid och plats

Onsdagen den 3 juli 2018 kl 12.30-13.20

Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Arrangörer: Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Region Värmland, Energikontor Sydost, Västra Götalands regionen, Energikontor Norra Småland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Karlstad kommun, Region Gotland och Gröna Bilister

Mer i det officiella programmet

Beskrivning av samhällsfrågan

Fyrstegsprincipen ska tillämpas i all infrastrukturplanering, men så blir det sällan. Gröna Bilister har undersökt varför och har fyra förslag till åtgärder. Med dem som utgångspunkt, hur kan regionerna bli bättre på hållbar infrastrukturplanering?

Utökad information om evenemanget

Fyrstegsprincipen infördes 1997 på Vägverket och är bra, men återkommande kritik riktas mot att den inte har fått genomslag i den faktiska planeringen, trots att beteendeförändringar är nästa stora utmaning för transportsektorn. Flera utredningar på senare tid kan sammanfattas i att kommunerna ofta inte har kompetens för steg 1- 2-åtgärder medan staten inte kan medfinansiera. Där kommer regionerna in, flera regioner i Sverige har länge jobbat med hållbart resande och vill vara en del av lösningen. I arbetet med att uppnå fossilfri transportsektor har Sveriges 21 regioner ett stort ansvar. I regionernas uppdrag finns regionalt utvecklingsansvar med nära kommunkontakt, kollektivtrafikmyndigheter, transportplaner samt ett ansvar för att det ska gå att bo och verka både i stad och på landsbygd. Tillsammans ringar vi in vad som hindrar oss från att arbeta effektivt och hur vi kan jobba i stället då regeringen svarat nej till att förtydliga fyrstegsprincipen utifrån riksrevisionens förslag.

Hög tid att miljö- och energideklarera fordon

Tid och plats

Torsdagen den 4 juli 2018 kl 10.00-12.00

Teaterskeppet, fartyg, Lilla matsalen

Mer i det officiella programmet

Beskrivning av samhällsfrågan

Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Just nu ökar de nya bilarnas förbrukning, så det är hög tid att släppa lös konsumentmakten. Hur bör en miljö- och energideklaration av fordon utformas – och vad säger politikerna?

Utökad information om evenemanget

År 2013 presenterades ett detaljerat förslag på energideklaration av bilar i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg. Avsikten var att med konsumentmaktens hjälp öka energieffektiviteten i fordonsflottan och därmed minimera behovet av förnybara drivmedel för att nå målet om fossilfrihet. Våra politiker har hittills nonchalerat detta förslag. Vi frågar dem om de vill ta itu med denna fråga nu. Seminariebesökarna får också möjlighet att diskutera med bilbransch och experter hur en miljö- och energideklaration av fordon bör utformas för att effektivt styra mot en hållbar fordonsflotta.

Medverkande

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister 

Per Östborn, Projektledare Miljöbästa Bil, Gröna Bilister 

Martin Prieto Beaulieu, Verksamhetsansvarig, Gröna Bilister

Jessica Alenius, vice VD, Bil Sweden

Torbjörn Noaksson, Projektledare Bilsvar, Konsumentverket

Helene Carlsson, Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad 

Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet

Magnus Jacobsson, Andre vice ordförande trafikutskottet, Kristdemokraterna

Lorentz Tovatt, Klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Jessica Thunander, Suppleant trafikutskottet, Vänsterpartiet