Gröna Mobilisters ordförande i SVT om bristen på laddplatser

Bristen på publika laddplatser framstår alltmer som en flaskhals nu när försäljningen av helelektriska bilar har tagit fart. Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson uttalade sig kring detta i SVT, se reportaget här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-ny-laddstation-var-tjugonde-minut-eu-s-krav-pa-sverige-for-att-klara-klimatmalen