Ny ordförande för Gröna Mobilister

Jesper Johansson, ny ordförande för Gröna Mobilister

Gröna Mobilister får nu en ny ordförande. Jesper Johansson tar över efter Marie Pellas som kliver av efter en framgångsrik tid på ordförandeposten.

Vid Gröna Mobilisters årsmöte den 21 april valdes Jesper Johansson till ny ordförande. Jesper har en bred bakgrund inom hållbar mobilitet och är en av pionjärerna i Sverige på området. Redan 2001 började han arbeta med frågorna och han har varit verksam i föreningen sedan 2014. Hans arbete har varit fokuserat på att öka kunskapen kring och implementeringen av hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Han var under flera år Sveriges representant i EPOMM (European Platform On Mobility Management), startade upp och drev SWEPOMM (Swedish Platform On Mobility Management) och ResSmart (Plattformen för hållbar mobilitet i Stockholms län).

Jesper Johansson, ny ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

– Transportsystemet i Sverige och världen står inför den största förändringen sedan personbilen blev var och varannans egendom. Den snabba utvecklingen genom digitalisering och elektrifiering tillsammans med ett ökat behov av att utveckla städer för människor samt klimatkrisens behov och effekter ger möjligheter till nya mobilitetstjänster och ett helt nytt mobilitetssystem. Vi vill hjälpa till i denna utveckling genom att lyfta fram konsumentperspektivet och jobba tillsammans med myndigheter, företag och leverantörer. Nu finns det en möjlighet att utveckla ett system som blir skräddarsytt för användarna och klimatet. Den möjligheten får vi inte missa! Jag är mycket tacksam för förtroendet att få bli föreningens nya ordförande och ser fram mot att driva på detta viktiga arbete.   

Marie Pellas, fd ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

– Då vi nyligen blivit fem i familjen har jag inte längre möjlighet att lägga full kraft på ordförandeskapet i Gröna Mobilister. Jag kliver därför av den posten och lämnar stafettpinnen till Jesper Johansson som jag önskar ett varmt lycka till! Eftersom jag blir kvar som styrelseledamot ser jag fram emot att vara fortsatt verksam i föreningen med Jesper som ordförande.

Om Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som vill påskynda omställningen till en mobilitet som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Gröna Mobilister är teknikneutrala och företräder inget särintresse när det gäller fordon, drivmedel eller val av mobilitetslösningar.