Webbinarium om upphandling av transporter

BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige i samverkan med Mälardalsrådet, Gröna Mobilister och Upphandlingsmyndigheten bjuder in till ett webbinarium om offentlig upphandling. Hur använder vi offentlig upphandling som ett verktyg som bidrar till transportsektorns omställning? Hur ser beställare respektive leverantörer på offensiva miljökrav?

När: 29 mars 09.00–12.00
Hur: Digitalt. Du som anmäler dig kommer inför eventet få ett mejl med länk för att delta.

Målgrupp: Tjänstepersoner och politiker på regioner och kommuner som jobbar med upphandling, transporter, fordon, miljö, klimat. Företag inom främst transportnäringen.

Program

Med offentlig upphandling som verktyg tar vi stora och viktiga kliv mot fossilfrihet.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige Clean Vehicles Directive blir svensk lag 1 juni – vad innebär det?

Stefan Andersson, ämnesråd Infrastrukturdepartementet
Hållbarhetskriterier för fordon och transporter, hur ser de ut och hur använder vi dem?

Heini-Marja Suvilehto och Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten
Ny vägledning gör det enklare att ställa offensiva miljökrav och klara de nya lagkraven.

Ulf Troeng, BioDriv Öst

Panelsamtal med kommuner och regioner – så jobbar vi med miljökrav på transporter i upphandlingar

  • Skärpta miljökrav i ledde till lägre pris när Åtvidaberg samlade tolv östgötakommuner i gemensam upphandling av distribution av förbrukningsma- terial till vård & omsorg.
    Klara Werner, miljöstrateg Åtvidabergs kommun
  • Rejäla rabatter på inköp av miljöfordon när flera kommuner och regioner tillsammans gör förnyad konkurrensutsättning inom Addas ramavtal för fordon. Johan Seuffert, Fleet Manager Stockholms stad
  • Så arbetar Region Uppsala med offentlig upphandling som verktyg för att bidra till klimat- och miljömål samt stärkt krisberedskap.Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala
  • Offentlig upphandling en viktig del i Mälardalsrådets arbete för elektrifierade godstransporter.Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet

Panelsamtal med företag – så möter vi offensiva miljökrav i upphandlingar

  • Widriksson löser krav på fossilfrihet med en mix av el, biogas och HVO100.Johan Kihlberg, trafikplanerare Widrikssons
  • Hur gör ett stort grossistföretag för att möta upp klimat- och miljökrav i offentliga upphandlingar i alla kommuner och regioner de verkar i? Håkan Ekmyr, transportchef Martin & Servera
  • Fossilfritt i tanken när MLT kör kranbilar och fraktar schaktmassor på uppdrag av offentliga beställare. Per Jacobsson, säljchef MLT

Sammanfattning av dagen. Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet för mer fossilfria transporter i offentliga upphandlingar?