Gröna Mobilisters nya Generalsekreterare

I mer än ett år har Gröna Mobilister varit utan Generalsekreterare, nu är posten tillsatt genom Victor Bärring.

Gröna Mobilister är en förening som verkar för hållbar mobilitet – i hela landet. Sedan vintern 2023 har Victor Bärring jobbat inom föreningen som projektledare men på det senaste styrelsemötet fattades beslut om att Victor nu blir ny Generalsekreterare. Genom detta har föreningen återigen en Generalsekreterare och vi är övertygade om att det kommer stärka föreningens röst i olika sammanhang.

Victor Bärring är 33 år, bosatt i Helsingborg där han cyklar på en mörkblå Crescent av äldre modell, joggar, kör en Volvo V50 Flexifuel eller åker buss nummer 3 eller 4. Victor är en utpräglad mobilist som väljer transportsätt snarare än följer normer eller vanemässigt beteende. I Helsingborg har han tidigare varit ordförande i fotbollsföreningen Stattena IF och han har nyligen startat upp en ny idrottsförening i staden, Västra Ramlösa IF.

Föreningsliv är fantastiskt, både som något positivt men ibland också fantastiskt frustrerande. Det är alltid knappt om pengar och det kan ibland upplevas som trögt då många beslut behöver förankras i styrelsen. Men just avsaknaden av pengar leder ofta till roliga kreativa lösningar. Trögheten i beslutsfattande leder till berikande diskussioner och samarbeten. Victor Bärring, Generalsekreterare för Gröna Mobilister.

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson är nöjd med rekryteringen och tycker att samarbetet mellan Victor och styrelsen har fungerat mycket bra redan från start.

Genom Victor får vi en kunnig klimatstrateg med starkt driv, hans civila bakgrund inom föreningsliv och hans jobberfarenheter från projektledning inom mobilitet och beteende är en perfekt matchning med Gröna Mobilister. Nu accelererar vi föreningens arbete och ser till att driva frågor inom hållbar mobilitet – i hela landet! Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister.

Victor, Per Östborn och Jesper Johansson kommer vara på plats under Almedalsveckan. Vi kommer anordna två egna seminarium och mycket mer. Vill ni träffa oss eller ha med oss i något arrangemang? Hör av dig till Victor på Victor.barring@gronamobilister.se