Remiss av promemorian En ny tillfällig skrotningspremie införs: KN 2024/00983

Tidö-partierna pratar mycket elektrifiering och därför är det ingen skräll att deras förslag på skrotningspremie är kopplad till just elbil.

På Gröna Mobilister vill vi främja hållbar mobilitet, i hela landet. Som mobilist kan du vara bilist ena dagen, cyklist den andra och något helt annat den tredje dagen. Intentionen med skrotningspremien är mycket god, gamla bilar ska skrotas då de tenderar att vara smutsigare och trafikfarligare än nya bilar. I samband med att en individ gör sig av med en bil öppnas ett fönster för förändring, typ som att förändra vanor och bli en mobilist istället för en bilist. Tyvärr beaktar inte detta förslag de möjligheterna utan ger bara premie till de som väljer att ingå nytt bilägarskap (åtminstone 12 månader). Vi hade mycket hellre sett en premie som även kunde nyttjas av mobilister eller för den delen individer som vill sluta äga bil.
Men de som vill kan ju ändå skrota bilen och bara strunta i premien? Absolut. Dock är förlustaversion en stark drivkraft för oss individer, vi gillar inte tanken av att gå miste om något.

En annan invändning vi har mot förslaget är att den har helt orimliga proportioner, År 2023 var det totalt 800 personer som skrotade bil för att köpa/leasa en elbil istället, hur många av dessa som skrotade en Euro 4 klass bil är oklart. Det är relevant för att i förslaget så är det just bara Euro 4 klassade fordon som berättigas premien.
I förslaget tas det höjd för att 50 000 st premier ska kunna betala ut under 16 månaders period. Det är med andra ord en helt orimligt överdimensionerad premie. Ifall de verkligen vill att alla medel ska förbrukas då borde Euro 5 klassade fordon också ingå.

Kort summerat är intentionen god men förslaget som lagts fram är riktigt dåligt och hade mått bra av att breddas.

Läs Gröna Mobilisters svar