Kontakt

Kontaktuppgifter

Föreningen

Swishnummer för gåva till föreningen: 1235813779

Org.nr: 802400-0674

info@gronamobilister.se

Ordförande

Jesper Johansson

070-630 51 50
jesper.johansson@gronamobilister.se

Kanslist och projektledare

Victor Bärring

073-0649285
victor.barring@gronamobilister.se

Kontakt