Styrelse

Gröna Mobilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronamobilister.se. Du kan också mejla hela styrelsen direkt på styrelsen@gronamobilister.se


Jesper Johansson – Ordförande, Värmdö

Ordförande sedan 2022. Jesper har en bred bakgrund inom hållbar mobilitet och är en av pionjärerna på området i Sverige. Redan 2001 började han arbeta med frågorna och har varit verksam i Gröna Mobilister sedan 2014. Jespers arbete har varit fokuserat på att öka kunskapen kring och implementeringen av hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Han var under flera år Sveriges representant i EPOMM (European Platform On Mobility Management), startade upp och drev SWEPOMM (Swedish Platform On Mobility Management) och ResSmart (plattform för hållbar mobilitet i Stockholms län). Jesper brinner för att transportsystemet ska bli fossilfritt och att andelen som använder andra resslag än bil ska öka. För närvarande är Jesper hållbarhetskonsult hos Thyréns och fritidspolitiker för MP i Värmdö Kommun.


Matilda Tsambasopoulos – Vice Ordförande, Göteborg

Matilda har en bakgrund som ingenjör inom fordonsbranschen, hon älskar ny teknik och vill att vi tillsammans ska skapa en bättre värld mer hållbar för framtiden. Med 17 års global erfarenhet, (Australien, USA och Sverige) inom fordonsindustrin har hon aktivt arbetat i hela produktkedjan, produktion/ tillverkning , produktutveckling samt kvalitet och eftermarknads förändringar.  Detta har hon gjort både på operativ och strategisk nivå. Det senare året har hon rört mig närmare framtidens teknik inom elektrifiering och arbetat som ledare inom Electric Drive på Volvo Cars men från och med i sommar kommer hon arbeta med sin bas på Etteplan och kunna se hur mjukvara och data kan effektivisera även inom andra branscher.  Matildas ledord är WIN-WIN Business and People, det vill hon ta in i styrelserummet. Utöver det har Matilda har ett starkt driv och vill se förändring mot ett hållbart samhälle, därför har hon valt att vara aktiv i gröna mobilister.  


Ludwig von Werder – Kassör, Stockholm

Ludwigs mål är att aktivt arbeta för en mer rättvis transporteffektiv framtid där privatbilismen inte är normen. Ludwig är civilingenjör inom samhällsbyggnad, med en kandidatexamen i stads- och trafikplanering och en masterexamen i Sustainable Urban Planning & Design. Han arbetar som konsult inom framtidens hållbara transportsystem på företaget AFRY i Stockholm. Ludwig är sedan 2023 kassör i Gröna Mobilister.

Ludwigs uppfattning är att en sådan hållbar omställning av hur vi lever och rör oss kräver förändring inom ett flertal olika system. Teknikutvecklingen i form av automatisering, elektrifiering och digitalisering utgör en av flera viktiga dimensioner. Exempel på andra aspekter är den fysiska infrastrukturen, styrmedel, regelverk  och policyer, samverkan mellan olika aktörer med olika mål, affärsmodeller och mycket mer. Att få med både beslutsfattare och konsumenter i omställningen är avgörande och därför behövs en förening som Gröna Mobilister.


Martin Gunnarsson – Ledamot, Gävle

Martin Gunnarsson är samhällsplanerare på Gävle kommun, med särskilt ansvar för Infrastruktur- och mobilitetfrågor. Rollen innebär att arbeta med hållbar mobilitet tillsammans med aktörer från byalag till regeringskansli.
Martin kan här bidra med sakkunskaper kring nationell och regional infrastrukturplanering, arbeten med Mobilitetsnormer och kollektivtrafikfrågor.

Vid sidan av arbetet driver Martin även eget företag med fokus på att renovera och reparera äldre biogasdrivna bilar, och hjälper konsumenter i hela landet att hålla sina äldre fossilfria fordon rullande.
Martin kan med detta arbete bidra till en mer socialt och ekonomiskt hållbart konsumentperspektiv så att konsumenter med små marginaler ska kunna ställa om till fossilfritt där det saknas goda alternativ till att resa med egen bil. Omställning kan inte enbart ske genom nyproduktion, utan återbruk och efterkonvertering av det vi har är minst lika viktigt för Martin.

Martin bor i Ockelbo kommun i nordvästra Gästrikland, en kommun som sedan 1995 haft avgiftsfri kollektivtrafik som koncept. Martin ser fram emot att kunna bidra till styrelsearbetet med flera gles/landsbygdsperspektiv om vad hållbar mobilitet behöver och kan vara utanför storstäderna.

På sommaren är lastcykeln en viktig pusselbit, men på vintern händer det att den får anstå för biogasbil eller allra bäst – för sparken.


Jessica Jegermalm – Ledamot, Kullavik

Jessica har en bakgrund inom PR och kommunikation och har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och vilka möjligheter (och skyldigheter) dessa medför på oss som individer, företag och samhällsaktörer. Jessica arbetar för närvarande som kommunikations och hållbarhetschef hos fordonshandlaren KVD och har tidigare varit kommunikationskonsult. Jessica är utbildad inom journalistik, statsvetenskap och kommunikation vid Shenandoah University och Göteborgs universitet. Till styrelsen hoppas Jessica kunna bidra med kunskap och erfarenheter som kan göra Gröna mobilister till en allt med synlig organisation i det svenska medielandskapet – på så vis kan vi nå ut till fler dels med konsumentupplysning, som Jessica ser som en oerhört viktig del i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, men också påverka opinion och lagstiftare mot organisationens mål.


Anders Bengtsson – Ledamot,

Anders Bengtsson har mer än 20 års samlad erfarenhet från internationellt arbete inom marketing, försäljning, affärsutveckling och management.

Med bas i Stockholm, Madrid och Nice har han verkat i branscher och områden såsom rese-industrin, distributions- och betalningssystem, kollektivtrafik och säkerhetssektorn.

Under tio år fokuserade Anders på offentlig sektor och hållbar tillväxt inom Lunds stad, med rymdteknologi och hållbar mobilitet som främsta utvecklingsområden.

Anders har också agerat som representant för programkontoret för Drive Sweden, ett nationellt innovationsprogram som driver utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem.
Sedan december 2022, är Anders verksam som Head of Innovation Hub North, EIT Urban Mobility, med Köpenhamn som bas.


Joanna Saber – Ledamot, Stockholm


Christoffer Aalhuizen – Suppleant, Uppsala

Styrelseledamot sedan 2021. Christoffer doktorerar inom elektromobilitet vid Uppsala universitet, mer specifikt om laddning med höga effekter. Christoffer har en civilingenjörsexamen i energisystem och drivs av att arbeta med frågor kring hur vi skapar ett hållbart resande. Han anser att vi behöver utveckla alla olika tekniker för resande som vi har idag för att kunna uppnå våra miljömål, och inte snåra in oss på bara en typ av lösning. På sin fritid föredrar Christoffer att spela musik, padel eller golf.

Styrelse