Styrelse

Gröna Mobilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronamobilister.se


Jesper Johansson – Ordförande, Värmdö

Ordförande sedan 2022. Jesper har en bred bakgrund inom hållbar mobilitet och är en av pionjärerna på området i Sverige. Redan 2001 började han arbeta med frågorna och har varit verksam i Gröna Mobilister sedan 2014. Jespers arbete har varit fokuserat på att öka kunskapen kring och implementeringen av hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Han var under flera år Sveriges representant i EPOMM (European Platform On Mobility Management), startade upp och drev SWEPOMM (Swedish Platform On Mobility Management) och ResSmart (plattform för hållbar mobilitet i Stockholms län). Jesper brinner för att transportsystemet ska bli fossilfritt och att andelen som använder andra resslag än bil ska öka. För närvarande är Jesper hållbarhetskonsult hos Thyréns och fritidspolitiker för MP i Värmdö Kommun.


Matilda Tsambasopoulos – Vice Ordförande, Göteborg

Matilda har en bakgrund som ingenjör inom fordonsbranschen, hon älskar ny teknik och jag vet att vi tillsammans kan skapa en bättre värld mer hållbar för framtiden. Med 15 års global erfarenhet, (Australien, USA och Sverige) inom fordonsindustrin har hon aktivt arbetat i hela produktkedjan, produktion/ tillverkning , produktutveckling samt kvalitet och eftermarknads förbättringar.  Detta har hon gjort både på operativ och strategisk nivå inom. Det senaste året har hon rört mig närmare framtidens teknik inom elektrifiering och leder idag tre team på Volvo Cars som arbetar med mjukvaruutveckling och el-arkitekturen för batteridrivna elbilar. Matildas ledord är WIN-WIN Business and People det vill hon ta in i styrelserummet. Utöver det har Matilda har ett starkt driv och vill se förändring mot ett hållbart samhälle, därför har hon valt att vara aktiv i gröna mobilister.  


Ludwig von Werder – Kassör, Stockholm


Beatrice Torgnyson Klemme – Ledamot, Uppsala

Styrelseledamot sedan 2020. Beatrice har en master i biologi och har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Hon har ett brett nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Beatrice har ett stort engagemang för en fossilfri transportsektor och mångårig erfarenhet av att driva detta arbete i ledande positioner. Sedan 2013 är hon VD för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. Hon bor på landsbygden och när det inte fungerar att åka kollektivt så kör hon självklart biogasbil!


Marie Pellas – Ledamot, Sala

Styrelseledamot sedan 2020. Marie har en master i kulturgeografi och drivs av att utmana olika normer för att arbeta mot målet om det hållbara samhället. Marie arbetar som projektledare på Energikontoret i Mälardalen med hållbar mobilitet. Hon anser att arbetet för en hållbar mobilitet inte endast behöver göras genom en smart infrastruktur, minst lika viktigt är att få med individen och dennes behov, vanor och värderingar. Mellan 2019 och 2022 levde Marie och hennes familj utan bil. Idag leasar familjen en elbil och ser sig som mobilister där bilen används där och när den behövs. De vardagliga resorna löser familjen främst med cykel. Fritiden spenderas gärna utomhus och med familjens lådcyklar görs flera utflykter.


Michael Johansson – Ledamot, Helsingborg

Ny styrelseledamot 2023. Michael har en lång vetenskaplig och akademisk bakgrund inom hållbar samhällsplanering med inriktning på mobilitet/logistik och transporter. Michael är forskare sedan 20 år på Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Tjänstevetenskap där Michael bedriver frågor inom hållbarhetsområdet. Doktorsavhandlingen handlade om hur hållbar mobilitet kan möjliggöra urbana naturliga ekosystemtjänster i nya bostadsområden. Michael har under många år arbetat i olika forskningsprojekt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Michael har genom sitt mångåriga samarbete inom Interreg-projektet SHARE-North varit med och etablerat konceptet om Mobility Hubs på kontinenten. Michael är även vice ordförande i nystartade landsbygdsorganisationen Leader Skåne Mitt Nordväst och brinner således för frågor rörande hållbar mobilitet i ett landsbygdsperspektiv. Annars drivs Michael av frågor rörande samverkan mellan beteendeförändring och teknisk innovation främst inom delningsekonomin och önskar givetvis ett jämställt, rättvist och tillgängliga mobilitetstjänster även på landsbygden


Dan Nerén – Ledamot, Stockholm


Joanna Saber – Ledamot, Stockholm


Jens Tångefjord – Ledamot, Linköping

Jens har en lång och bred erfarenhet av Transportbranschen när det handlar om persontrafik i Sverige efter att sedan 2005 ha jobbat på SJ AB, Östgötatrafiken och Samtrafiken. Idag jobbar han på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik med bland annat opinionsbildning och med att facilitera erfarenhetsutbyten inom olika nätverk och forum. Jens har också ett stort intresse för framtida mobilitet där Mobility as a Service (MaaS) är centralt och hur Transportbranschen som helhet ska kunna möta framtiden och få en ökad relevans för de många människorna. Sedan vintern 2022 är Jens invald i EU kommissionens expertgrupp MPMF (Multimodal Passenger Mobility Forum) i syfte att stödja kommissionens arbete för att möjliggöra ett kombinerat resande i Europa.


Peter Brisman – Suppleant, Stockholm

Suppleant sedan 2022. Peter jobbar som trafikplanerare i Sundbyberg med cykel som hjärtefråga. Han har tidigare jobbat i Järfälla som trafikingenjör och i Västerås med kollektivtrafik. Peter har läst samhällsplanering på Uppsala universitet och har tidigare varit engagerad i Föreningen för samhällsplanering. Peter jobbar mycket med utformning av infrastruktur och intresserar sig även för beteendefrågor.


Christoffer Aalhuizen – Suppleant, Uppsala

Styrelseledamot sedan 2021. Christoffer doktorerar inom elektromobilitet vid Uppsala universitet, mer specifikt om laddning med höga effekter. Christoffer har en civilingenjörsexamen i energisystem och drivs av att arbeta med frågor kring hur vi skapar ett hållbart resande. Han anser att vi behöver utveckla alla olika tekniker för resande som vi har idag för att kunna uppnå våra miljömål, och inte snåra in oss på bara en typ av lösning. På sin fritid föredrar Christoffer att spela musik, padel eller golf.


Tobias Persson – Suppleant, Stockholm

Styrelseledamot sedan 2021. Tobias är News Desk Manager på Voi Technology. Han har tidigare varit frilansjournalist och forskare med fokus på hållbar affärsverksamhet och finans.

Styrelse