Styrelse

Gröna Mobilisters styrelse

Du kan skicka e-post till alla styrelseledamöter genom fornamn.efternamn@gronamobilister.se


Jesper Johansson – Ordförande, Värmdö

Ordförande sedan 2022. Jesper har en bred bakgrund inom hållbar mobilitet och är en av pionjärerna på området i Sverige. Redan 2001 började han arbeta med frågorna och har varit verksam i Gröna Mobilister sedan 2014. Jespers arbete har varit fokuserat på att öka kunskapen kring och implementeringen av hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Han var under flera år Sveriges representant i EPOMM (European Platform On Mobility Management), startade upp och drev SWEPOMM (Swedish Platform On Mobility Management) och ResSmart (plattform för hållbar mobilitet i Stockholms län). Jesper brinner för att transportsystemet ska bli fossilfritt och att andelen som använder andra resslag än bil ska öka. För närvarande är Jesper hållbarhetskonsult hos Thyréns och fritidspolitiker för miljöpartiet i Värmdö Kommun.


Beatrice Torgnyson Klemme – Vice ordförande, Uppsala

Styrelseledamot sedan 2020. Beatrice har en master i biologi och har arbetat med hållbar utveckling i över 20 år. Hon har ett brett nätverk inom offentlig sektor, näringsliv och akademi. Beatrice har ett stort engagemang för en fossilfri transportsektor och mångårig erfarenhet av att driva detta arbete i ledande positioner. Sedan 2013 är hon VD för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. Hon bor på landsbygden och när det inte fungerar att åka kollektivt så kör hon självklart biogasbil!


Christoffer Aalhuizen – Ledamot, Uppsala

Styrelseledamot sedan 2021. Christoffer doktorerar inom elektromobilitet vid Uppsala universitet, mer specifikt om laddning med höga effekter. Christoffer har en civilingenjörsexamen i energisystem och drivs av att arbeta med frågor kring hur vi skapar ett hållbart resande. Han anser att vi behöver utveckla alla olika tekniker för resande som vi har idag för att kunna uppnå våra miljömål, och inte snåra in oss på bara en typ av lösning. På sin fritid föredrar Christoffer att spela musik, padel eller golf.


Marie Pellas – Ledamot, Sala

Styrelseledamot sedan 2020. Marie har en master i kulturgeografi och drivs av att utmana olika normer för att arbeta mot målet om det hållbara samhället. Marie arbetar som projektledare på Energikontoret i Mälardalen med hållbar mobilitet. Hon anser att arbetet för en hållbar mobilitet inte endast behöver göras genom en smart infrastruktur, minst lika viktigt är att få med individen och dennes behov, vanor och värderingar. Mellan 2019 och 2022 levde Marie och hennes familj utan bil. Idag leasar familjen en elbil och ser sig som mobilister där bilen används där och när den behövs. De vardagliga resorna löser familjen främst med cykel. Fritiden spenderas gärna utomhus och med familjens lådcyklar görs flera utflykter. Marie är också vice ordförande i Cykelfrämjandet.


Tobias Persson – Ledamot, Stockholm

Styrelseledamot sedan 2021. Tobias är News Desk Manager på Voi Technology. Han har tidigare varit frilansjournalist och forskare med fokus på hållbar affärsverksamhet och finans.


Karin Ryberg – Ledamot, Göteborg

Styrelseledamot sedan 2021. Karin har en civilingenjörsexamen i rymdteknik, inriktning atmosfärfysik, vid Luleå Tekniska Universitet. Hennes intressen och kompetens finns inom hållbar mobilitet/hållbara transporter med fokus på beteende och påverkan. Frågor som genomsyrar Karins arbete är bl.a. – Varför reser vi inte mer hållbart? Hur gör vi hållbart resande till norm? Hur gör vi resandet mer jämlikt? Vi måste helt enkelt göra det lätt att göra rätt och då är beteende en viktig pusselbit.


Jens Strömberg – Ledamot, Västerås

Styrelseledamot sedan 2021. Jens är utbildad miljövetare och arbetar idag som konsult hos HUAros AB. Jens har jobbat med miljöfrågor sedan 2010, primärt inom offentlig sektor. Transporter och mobilitet har varit en viktig del i arbetet hittills. Jens ser fram emot att fortsätta praktisera och bidra till hållbar mobilitet i arbetet och privat. Går, springer, cyklar och åker kollektivt för det mesta.


Jens Tångefjord – Ledamot, Linköping

Jens har en lång och bred erfarenhet av Transportbranschen när det handlar om persontrafik i Sverige efter att sedan 2005 ha jobbat på SJ AB, Östgötatrafiken och Samtrafiken. Idag jobbar han på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik med bland annat opinionsbildning och med att facilitera erfarenhetsutbyten inom olika nätverk och forum. Jens har också ett stort intresse för framtida mobilitet där Mobility as a Service (MaaS) är centralt och hur Transportbranschen som helhet ska kunna möta framtiden och få en ökad relevans för de många människorna. Sedan vintern 2022 är Jens invald i EU kommissionens expertgrupp MPMF (Multimodal Passenger Mobility Forum) i syfte att stödja kommissionens arbete för att möjliggöra ett kombinerat resande i Europa.


Sonja Forward – Suppleant, Motala

Styrelsesuppleant sedan 2021. Sonja är doktor i psykologi och forskare vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI). Hon har sedan 1992 arbetet inom området transportpsykologi och varit projektledare för en rad olika projekt både nationellt och internationellt. Under åren har hon utvecklat god kunskap inom området hållbar mobilitet/hållbara transporter. Fokus har främst varit på vilka mekanismer som styr beteendet och hur de kan påverkas med hjälp av utbildning och information.


Styrelse