Gröna Bilister: 46,6 % miljöbilar i Stockholm

2012 registrerades 46,6 % nya miljöbilar i Stockholm kommun, mot rikssnittet 45,4 %. Gröna Bilister uppmanar kommunen att göra mer för att påskynda utsläppsminskningar, med lokal stimulans för miljöbilar.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Därför är det viktigt att allt fler väljer bilar med låg miljöpåverkan, samtidigt som vi måste köra mindre, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.2012 registrerades totalt 18 012 nya miljöbilar i Stockholm kommun, motsvarande 46,6 % av alla nya bilar i kommunen. I hela landet var miljöbilsandelen 45,4 %, varav 66,5 % diesel och 22 % bensin. Bara 11,5% av miljöbilarna gick på förnybara drivmedel, el eller med hybridteknik.

– Tyvärr domineras miljöbilarna av dieselbilar, medan andelen bilar på förnybara drivmedel har minskat i rask takt. Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar alla att välja miljöbil, med förtur för bilar som drivs på förnybara drivmedel eller el. Den som konsekvent tankar etanol halverar bilens klimatpåverkan, den som tankar ren biogas minskar klimatpåverkan med ungefär 85 procent och som laddar bilen med el reducerar den med över 90 procent.

– Även med den nya, skärpta definitionen finns det miljöbilar med låga utsläpp i alla storleksklasser och från många bilmärken. Det finns alltså ingen anledning att välja en icke-miljöbilsklassad bil, och i större delen av landet kan man numera avstå från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tagit fram en enkel checklista för kommunens arbete med att minska klimatpåverkan från nya bilar:

  1. Gå före. Inte en enda kommun har 100 % miljöbilar framförda på förnybara drivmedel i kommunens egna fordonsflotta. Vem ska bli först?
  2. Skapa en lokal marknad. Begär att transporttjänster kommunen köper ska gå på förnybara drivmedel, så växer marknaden.
  3. Stimulera. Delfinansiera merkostnaden för gasbilar, ge miljöbilar gratis parkering eller reservera de mest attraktiva p-platserna åt bilar med låga utsläpp.
  4. Underlätta att tanka förnybart. Det ska vara lika lätt att tanka biogas och etanol som bensin och diesel, och macken ska vara öppen lika länge och ha samma service.
  5. Informera mera. Myterna om etanol, biogas och eldrift är många och okunskapen stor. Se till att kommunens invånare vet tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut.

– Många kommuner har redan gjort en del av vi föreslår, men ingen har ännu tagit det helhetsgrepp som man får genom att följa vårt program. Vi har ekologisk champagne på kylning åt den som blir först, säger Mattias Goldmann.

Topplista – andel miljöbilar 2012 per län

Län 2012 Andel
2011
Andel
1. Gotlands Län 521 51,89% 499 46,90%
2. Västra Götalands Län 25182 49,86% 24922 43,65%
3. Värmlands Län 3271 48,78% 3417 44,64%
4. Östergötlands Län 5493 47,50% 5794 44,50%
5. Örebro Län 3422 47,04% 3252 43,13%
6. Blekinge Län 1535 46,96% 1552 42,30%
7. Hallands Län 4471 46,81% 4276 39,11%
8. Stockholms Län 35872 45,53% 31839 40,05%
9. Västmanlands Län 2911 45,04% 2859 40,73%
10. Uppsala Län 3871 44,80% 3270 38,81%
11. Skåne Län 16068 44,29% 15228 36,37%
12. Kronobergs Län 2377 44,25% 2463 39,85%
13. Södermanlands Län 2707 43,70% 3099 40,94%
14. Kalmar Län 2548 42,60% 2754 42,30%
15. Jönköpings Län 4616 42,25% 4491 35,05%
16. Gävleborgs Län 2582 41,40% 2712 38,53%
17. Dalarnas Län 2451 39,94% 2584 37,27%
18. Norrbottens Län 2123 39,87% 1790 34,89%
19. Västerbottens Län 1989 38,22% 2186 37,64%
20. Västernorrlands Län 2214 37,15% 2652 40,18%
21. Jämtlands Län 765 31,48% 788 31,18%

All statistik kommer från BilSweden.