Kvotplikt för biodrivmedel: äntligen – och bättre än vi trott!

Regeringen föreslår en kvotplikt på 7 % etanol i bensin och 9,5% biodrivmedel i diesel. Skattebefrielsen för E85 och biogas förlängs. Gröna Bilister är positiva, föreslår att kvoterna stegvis höjs och får tydligare klimatkoppling.

– Att ställa krav på bensinbolagen att låginblanda en viss andel biodrivmedel i bensin och diesel är ett snabbt och enkelt sätt att minska trafikens klimatpåverkan, samtidigt som kostnaden flyttas från skattekollektivet till bilisten. Det är rätt tänkt, och vi är glada att det nu äntligen finns ett konkret förslag, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Nuvarande skattebefrielse för höginblandade och rena biobränslen ska finnas kvar ”även efter 2013”, föreslår regeringen.

– Beskedet är efterlängtat, men borde ha kommit för länge sen och borde ha ett tydligare slutdatum – nu får vi fortsatt inte de långsiktiga spelregler som marknaden behöver. Total skattebefrielse är inte heller något egenvärde, vi ser gärna att staten på sikt får in skattekronor också från biobränslena, så länge de är konkurrenskraftiga gentemot de fossila bränslena som ska bort, säger Jakob Lagercrantz.

EU tillåter max 10 % etanol i bensin och 7 % FAME i diesel. Regeringen lägger sig på högsta tillåtna nivå för diesel och kräver därutöver i praktiken 2,5 % HVO, exempelvis från tallolja från svensk skog. För bensin väljer regeringen dock en lägre nivå än den tillåtna.

– Positivt för klimatet och för svensk biobränslemarknad, men det räcker inte. Nivåerna bör stegvis höjas, så att den fossila andelen år 2030 är noll – annars blir vi inte fossilbränsleoberoende. På samma sätt kan kvoterna på sikt utformas så att de drivmedel som har störst klimatnytta gynnas mest.

Kvotplikten ska enligt regeringens förslag träda i kraft under 2014, med möjlighet att tanka bensin med mindre etanol än 10 % för det fåtal fordon som inte klarar så höga nivåer. Kvotplikten för bensin är ännu bara 7 %, alltså några procent från vad EU tillåter.

– Regeringen faller på mållinjen. Varför inte öka kvotplikten till de 10 % som EU tillåter. Övergången till E10 skedde smidigt i Frankrike men med stora konvulsioner i Tyskland, vilket visar hur viktigt det är att regeringen, ansvariga myndigheter, bränslebolag och intresseorganisationer aktivt arbetar tillsammans. Vi räknar med en tät dialog för en smidig omställning, avslutar Jakob Lagercrantz.