Göteborgsvarvet klimatkompenserat – Gröna Bilister berömmer ett framstående miljö- och klimatarbete

GöteborgsVarvet har ett grönt helhetstänk och evenemanget är både miljödiplomerat och uppmärksammats vid 2013 års prisutdelning av AIMS Green Award. Klimatpåverkan från egna resor klimatkompenseras enligt Energimyndighetens rekommendationer. Gröna Bilister berömmer GöteborgsVarvet för sitt miljö- och klimatarbete.

Foto: Ben Roberts
GöteborgsVarvet är världens största långlopp och har en genomtänkt miljöarbete. Elen är 100 % förnybar, avfall återvinns, certifierade kaffe och baner serveras, stilla vatten säljs inte på flaska, maten som säljs består av minst 30% ekologiska produkter, fri kollektivtrafiken under tävlingsdagen och deltagarna får specialerbjudande på tågresor, bilparkering erbjuds utanför stadskärnan. Därtill beräknas klimatpåverkan från de resor arrangemanget ger upphov till, och klimatkompenseras därefter.
– GöteborgsVarvet har ett imponerande arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan, men den blir förstås ändå inte noll och därför är det värdefullt att kompensera egna kvarvarande utsläpp. Alla arrangemang borde följa GöteborgsVarvets exempel, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna Bilister.
GöteborgsVarvets egna resor var 4 500 mil i bil, 8 107 flygmil och 425 tågmil. Totalt gav det upphov till 26 ton koldioxidekvivalenter. Det har GöteborgsVarvet kompenserat med 26 ton reduktionsenheter i Nicaraguas första vindkraftprojekt ”Amayo Wind Power Project” som utvecklats inom ramen för Clean Develpoment Mechanism (CDM) och i enlighet med Gold Standard. Projektet som ersätter olja och diesel och bidrar till en klimatanpassad elförsörjning därmed också till bättre lokal luftkvalitet och bättre hälsa. Projektet förmedlas av Gröna Bilister.
Klimatproblematiken är global och måste därför hanteras så. Nicaragua som är bland de fattigaste länderna på jorden har en elförsörjning som i huvudsak baseras på fossila energikällor, vilket leder till en enorm belastning för Nicaraguas miljö och ekonomi. Därför känns det särskilt angeläget att bidra till en klimatanpassad elförsörjning I Nicaragua, säger Martin Prieto Beaulieu.
Gröna Bilister menar att GöteborgsVarvet också mer övergripande bidrar till en minskad klimatpåverkan, genom sin inriktning på att springa och motionera. ”Svenskens största enskilda klimatpåverkan är resorna, och därför är det väldigt värdefullt med evenemang som påminner oss om hur man kan förflytta sig utan bil och därmed bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.”