Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan från alla drivmedel i Sverige

Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläppen från de förnybara drivmedlen är mycket lägre än från bensin och diesel. El från sol, vind eller vatten ger inga utsläpp alls, men om vi inte aktivt väljer miljömärkt el blir utsläppen ungefär desamma som då vi kör på etanol.

För att räkna ut klimatpåverkan då vi kör bil måste vi ta hänsyn till utsläppen av växthusgaser som sker vid produktionen och distributionen av drivmedlet, utöver utsläppen vid själva körningen. Detta är ingen exakt vetenskap, men EU har fastställt regler för hur beräkningarna ska gå till. Gröna Bilister använder de mest officiella och aktuella siffrorna från Energimyndigheten, Energimarknads­inspektionen och EU.

– Om vi väljer etanol E85 eller normal svensk fordonsgas istället för bensin halverar vi utsläppen, säger Per Östborn, som är drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Detsamma gäller om vi väljer biodiesel gjord av raps istället för vanlig diesel.

– Det bästa biodrivmedlet som går att få tag på är biogas, fortsätter Per Östborn. I genomsnitt minskar biogasen klimatpåverkan med tre fjärdedelar. Förnybar diesel (HVO) som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre, men än så länge blandas den bara in i vanlig diesel i lägre halter.

För att kunna jämföra utsläppen från elbilar med utsläppen från andra bilar måste vi ta hänsyn till att elmotorn har en mycket högre verkningsgrad. Gör vi inget aktivt miljöval när vi köper el blir ändå utsläppen bara marginellt lägre än om vi kör på etanol. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Utsläppen från el av sol och vind är däremot så nära noll det går att komma.

– Detta visar att klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras, säger Per Östborn. Som enskild konsument är det viktigt att välja miljömärkt el. I ett längre perspektiv är det nödvändigt att utöka produktionen av förnybar el om en storsatsning på elbilar ska ge avsedd effekt.

Klimatpåverkan är inte det enda miljöproblemet förknippat med drivmedel. Dieselavgaser är hälsovådliga i stadsmiljö. Allt mer forskning tyder på att förnybar diesel i form av HVO är bättre i detta avseende.

Hittills har den HVO som används i Sverige till största delen tillverkats av rester och avfall. Det börjar dock bli brist på sådana råvaror. Förra året tillverkades 19 % av vår HVO av palmolja. Detta motsvarar en femfaldig ökning av användningen av palmolja jämfört med år 2012. All palmolja som används till att tillverka HVO är certifierad. Det innebär bland annat att den inte ska komma från plantager som anlagts på skövlad regnskogsmark.

– Men den globala efterfrågan på palmolja stiger snabbt, säger Per Östborn. Om vi ökar efterfrågan ytterligare ökar också risken att mer regnskog i Sydostasien skövlas för att tillgodose mindre nogräknade uppköpare. Om vi ska låta användningen av HVO öka från dagens nivå måste vi hitta andra råvaror än palmolja.

Här kan du ladda ned Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2014.

Vinjettbild: Klimatpåverkan per körd sträcka hos en europeisk standardbil som antas dra 5,9 l/100 km i bensinversion och 4,6 l/100 km i dieselversion. Vi jämför dessa med elbilen Nissan Leaf, som förbrukar 15 kWh/100 km.

För mer information, kontakta

Per Östborn, Styrelseledamot, Gröna Bilister
per.ostborn@gronabilister.se