Viktigt att få information om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung, enligt svenska folket

Novus har på uppdrag av Gröna Bilister kartlagt svenskarnas inställning till klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel. Av drygt 1 000 tillfrågade anser 41 % att detta är en viktig eller mycket viktig fråga – långt fler än dem
som tycker att frågan är oviktig.

Vi kan läsa på fiskpaketet i frysdisken var torsken är fångad. Vi kan välja kravmärkt kaffe. Men när det gäller drivmedel är det sämre ställt med konsumentinformationen. Inget drivmedelsbolag informerar om sina drivmedels ursprung och klimatpåverkan ute vid pumpen.

– Hur gärna vi än vill bli kvitt de fossila drivmedlen kommer vi ändå att använda dem flera decennier till, säger Johanna Grant, nyvald ordförande i Gröna Bilister. Därför måste vi ges chansen att utöva vår konsumentmakt och välja bort de sämsta alternativen.

Idag importerar Sverige mycket olja från Ryssland och Nigeria. Där läcker stora mängder olja ut i mark och i vattendrag. Arbetare och lokalbefolkning far illa. Nordsjöoljan medför däremot inga sådana risker.

– Även när det gäller klimatpåverkan är det stor skillnad mellan bra och dåliga val, säger Per Östborn, som granskat drivmedelsbolagen för Gröna Bilisters räkning. Svensk spannmålsetanol och brasiliansk sockerrörsetanol kan minska klimatpåverkan uppåt 90 %, medan amerikansk majsetanol har sämre klimatprestanda.

När blir en drivmedelsmärkning verklighet? Representanter från drivmedelsbolag och politiker kommer att diskutera vad som krävs på Gröna Bilisters seminarium under Almedalsveckan. Där kommer också resultaten från Novus undersökning att avslöjas i sin helhet.

– I ett representativt urval har drygt 1 000 personer mellan 18 och 79 år från alla delar av landet tillfrågats om sina attityder till en klimat- ochursprungsmärkning, säger Kicki Molin på Novus. Resultaten innebär att drivmedelsbolagen kan vinna betydande marknadsmässiga fördelar av att klimat-och ursprungsmärka sina drivmedel.

Gröna Bilisters lunchseminarium på Almedalen

Hur förverkligar vi en klimat- och ursprungsmärkning av drivmedlen vid pumpen? Onsdagen den 2 juli, kl. 11-13, Sjöbergsbakgård, Strandgatan 18, Visby

Mer information

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, som verkar för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.

Gröna Bilisters rapport Hållbara drivmedel i Sverige från våren 2013 om hur långt de svenska drivmedelsbolagen kommit i arbetet för att göra drivmedlen långsiktigt hållbara.