Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister

Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljningen av laddbara bilar har ännu inte tagit fart, men äntligen finns förutsättningarna i form av bra bilmodeller och ett växande antal laddstationer. I detta läge spelar små signaler stor roll. Att göra det dyrare att åka på långfärd i elbil än i fossilbil är en signal i helt fel riktning.

Hittills har det bästa plånboksargumentet för elbilar varit den låga milkostnaden. Att ladda sin elbil på en laddstation är oftast gratis. Laddar man elbilen hemma kan man köra för 2-3 kronor milen, om man bara räknar drivmedelskostnaden. Att köra en bensin- eller dieselbil är ungefär tre gånger dyrare.

För den som laddar sin elbil med Vattenfalls eller Fortums snabbladdare kommer det i bästa fall bli lika dyrt att köra på el som att köra på bensin eller diesel, i sämsta fall dubbelt eller tredubbelt så dyrt. Det är svårt att sätta exakta siffror på milkost­naden eftersom laddningseffekten beror på hur fulladdat batteriet är, och även på ladd­aren och bilmodellen.

– Detta besked kommer i ett läge när elbilsförsäljningen står och stampar på en låg nivå, säger Martin Prieto Beaulieu, presstalesman för Gröna Bilister. I januari nyregistrerades 78 elbilar, vilket är lägre än genomsnittet för 2014. Vad vi skulle behöva istället är fler positiva incitament, även om de huvudsakligen är symboliska, som parkeringsförmåner.

Kraftbolagen motiverar det höga minutpriset med att de har stora investeringskostnader för snabbladdarna. Dessutom står bilarna och laddar onödigt länge när det är gratis. Det ökar risken att laddstationen är upptagen när man behöver ladda sin bil.

 – Det stämmer att snabbladdarna är dyra, säger Martin Prieto Beaulieu. De är så dyra att ett minutpris på tre kronor inte alls räcker för att täcka kostnaderna, åtminstone inte i dagsläget när elbilarna är få och laddstationerna endast används sporadiskt.

– Därför handlar det hela om att sända signaler, säger Martin Prieto Beaulieu. Kraftbolagen signalerar att de har utgifter. Gröna Bilister skulle önska att de istället väljer att signalera att de tar klimathotet på allvar, att de vill bidra till omställningen till en fossilfri fordonspark.

– Om de så vill kan de se gratis eller billig snabbladdning som en ovanligt meningsfull post i sin marknadsförings­budget, fortsätter Martin Prieto Beaulieu. För att få tillbaka investerade pengar måste kraftbolagen först bidra till att de laddbara bilarna blir så många att laddstationerna används flitigt. Då kan de ta ordentligt betalt.

– Risken är att den enda effekten av den nuvarande prissättningen blir att folk väljer andra snabbladdare, säger Martin Prieto Beaulieu. Fortums och Vattenfalls laddare kommer att stå oanvända. Då får de ändå inte in några pengar.

– När marknaden mognat bör dock laddningen kosta pengar överallt, av precis de skäl kraftbolagen anger, säger Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister. Gratis laddning kan dessutom uppmuntra till onödigt bilåkande. Det är en subvention som gör nytta på kort sikt. På lång sikt är det bättre att subventionera kollektivtrafiken än biltrafiken.