Gröna Bilister om regeringens budget – Ett lyft, men nu behövs en politik för klimatsmart rörelsefrihet

28/9: Gröna Bilister om regeringens budget – Ett lyft, men nu behövs en politik för klimatsmart rörelsefrihet!

Regeringens budget innehåller en rad förslag med höga klimatambitioner, men förmår inte hantera de frågor som är viktigast för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Nu behövs en samlad politik för en klimatsmart rörelsefrihet som belönar alla som vill resa klimatsmart, skriver Gröna Bilister.

 
Stödet till elbilar och laddstolpar, och löftena om ett nytt skattesystem som gynnar de rena bilarna och missgynnar de smutsiga är viktiga steg för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Men det krävs mycket mer av regeringen anser Gröna Bilister som vill se ökat fokus på beteendeförändringar och främjandet av alternativ till bil i städer.
–  De verkligt svåra stötestenarna handlar inte enbart om bilar, bränslen, teknik och resurser – de handlar om att hjälpa människor att ställa om till en fossilfri rörelsefrihet. Här saknas flera inslag som hade kunnat ge stor effekt med mycket små medel, t.ex. satsning på delnings- och samåkningstjänster och ändring av reseavdraget som i dagsläget subventionerar onödiga bilresor och bidrar till skattefusk säger ordförande Johanna Grant.
Bilpooler, skjutsgrupper och samåkningstjänster växer nu snabbt, främst i storstäderna. Här ser Gröna Bilister att regeringen måste lösa en rad problem, t ex avgränsningen mot taxirörelse, som behöver tydliggöras, men också en rad möjligheter. Varje bilpoolsbil gör samma jobb som fem privatägda, sparar 7-8 ton koldioxid per år och frigör mängder med yta. Bilpoolerna bör få stadens mest attraktiva p-platser samt en sänkt momssats till taxis nivå.
– Delningsekonomin är här för att stanna där bil- och mobilitetsområdet kan ses som en förtrupp på området, men idag krockar de gamla lagarna, skatterna och försäkringsvillkoren med det nya. De politiska bromsklossarna på det här området måste lossna säger Johanna Grant.
Listan på möjliga åtgärder kan göras lång. Gemensamt för åtgärderna är att de – om de utformas rätt – ger mycket för pengarna. Gröna Bilister upprepar därför sitt krav på regeringen att tillsätta en tilläggsutredning som noga går igenom det som FFF-utredningen lade åt sidan. Den utredningen bör välja sina experter bland beteendevetare, beteendeekonomer och psykologer. För att inte tala om landets skickligaste marknadsförare. Den kan också stödja sig på mängder av erfarenheter från lokala projekt och försöksverksamheter.
– I Gröna Bilister fortsätter vi att systematiskt samla in sådan kunskap och delar gärna med oss av vår kunskapsbank avslutar Johanna Grant.