Johanna Grant omvald till ordförande i Gröna Bilister

På Gröna Bilisters årsmöte den 12 maj omvaldes Johanna Grant till ordförande. Under det nya verksamhetsåret kommer Gröna Bilister att fokusera allt mer på beteendefrågor – att hjälpa folk bort från beroendet av egen bil. Den bilintresserade miljövännen kommer ändå att känna igen sig i föreningen.

– Ett år har gått fort och det har varit en rolig, utmanande och givande resa som jag vill fortsätta, därför är jag tacksam för det förtroende och stöd jag känner från styrelsen. Vi jobbar mycket bra tillsammans och står gemensamt för en stor kunskapsbredd.

Utöver Johanna Grant, Bromma, valdes följande styrelseledamöter vid Gröna Bilisters årsmöte:

Jesper Johansson, Värmdö

Martin Prieto Beaulieu, Älvsjö

Gordon Strömfelt, Jörlanda

Per Östborn, Vittsjö

– Förra året skedde ett stort skifte i Gröna Bilisters styrelse, säger Johanna Grant. Endast Martin Prieto Beaulieu är kvar från det gamla gänget och under året som gått har den nya konstellationen landat. Kombinationen av Martins långa erfarenhet och de nya styrelseledamöternas idéer är perfekt. Nu gäller det bara att växla upp arbetet för en hållbar bilism och påskynda takten i den omställning som behövs.