Fyrbodals kommuner ställer om till fossilfria transporter

2/12: Fyrbodals
kommuner ställer om

till fossilfria
transporter

Fyrbodal, Östfold och Follo arbetar för att bli en världsledande gränsregion avseende användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner har ställt sig bakom målet att enbart ha fossilfria fordon i de kommunala fordonsflottorna senast år 2030.

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas i projektet Hela Gröna Vägen. Två av de viktigadste delmålen för att uppnå fossiloberoende handlar om att förändra kommunernas egna fordonsflottor, samt att bygga ut infrastrukturen för förnybara bränslen, som el och biogas.
– Att bli helt fossiloberoende senast 2030 är ett högt uppsatt mål, men det är definitivt möjligt att nå. Samtliga kommuner i Fyrbodal är eniga om målet, och omställningen har börjat, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.
Antalet fossilfria fordon i kommunerna har ökat under 2016. Några exempel är Orust och Trollhättans kommuner som köpt in elbilar till hemtjänsten, och Uddevalla som beställt nya biogasbilar. Sammanlagt har kommunerna i Fyrbodal drygt 1 700 bilar och lätta lastbilar i sin verksamhet, varav 20 procent drivs av el- eller biogas. Störst är andelen i Trollhättan, där cirka 80 procent av fordonen drivs förnybart, följt av Lysekil och Vänersborg.
– Trollhättan har länge varit en av Sveriges ledande miljökommuner, och fortsätter ligga högt i rankingar, säger Martin Prieto Beaulieu på föreningen Gröna Bilister.
Även om elbilar generellt sett växer kraftigast drivs de flesta fossilfria bilarna i kommunernas verksamhet med biogas. I dag finns tankställen för biogas i knappt hälften av Fyrbodals 14 kommuner. Ett av projektets viktigaste mål är att verka för att fler kommuner får den möjligheten. Just nu sker detta arbete tillsammans med Trollhätteföretaget BRC Sweden, som beviljats bidrag från statliga Klimatklivet för att uppföra fyra nya tankstationer för biogas, i Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Strömstad.
– Detta är en fantastisk möjlighet för Fyrbodal och dessa kommuner, och kommer att kraftigt öka förutsättningarna för att välja biogas som drivmedel, både för kommuner, företag och privatpersoner, säger Karin Stenlund, miljö- och affärsstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.
Även när det gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar har det gjorts framsteg under 2016. Antalet publika laddpunkter för elbilar i Fyrbodal är nu uppe i 276 stycken, en ökning med 27 procent hittills i år. Flest laddpunkter finns i Strömstad (77 stycken), Uddevalla (54) och Orust (48). På Orust invigde Orust kretsloppsakademi flera nya laddstationer under 2016 och gjorde därmed Orust till Sveriges snabbladdartätaste kommun, sett till antalet invånare.
– Vi har som mål att göra Orust energi- och klimatneutralt till år 2020. Utbyggnaden av laddinfrastruktur är en viktig del i det arbetet, säger Lars Carlsson på Orust kretsloppsakademi.
Hela Gröna vägen är ett samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska Elbilsforeningen. Projektet delfinansieras av EU/Interreg samt Västra Götalandsregionen.
Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida, fossilfri2030.se eller genom att följa oss i sociala medier där vi heter #fossilfri2030.