Gröna Bilister lanserar färdplan 2030

6/7: Gröna Bilister lanserar färdplan 2030

Gröna Bilisters medverkan på Almedalsveckan går under onsdagen in i sitt yttersta skede då föreningen i samarbete med Social Venture Network (SVN) bland annat arrangerar ett seminarium om beteendets roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Samtidigt lanseras Färdplan 2030 – en plattform som förtydligar vilka arbetsområden som måste prioriteras i beteendefrågan för att omställningen ska realiseras.

Vad behövs för att beteendeförändringar ska hjälpa oss att nå 2030-målet? Vi får höra vittnesmål från två av de viktigaste aktörerna i detta förändringsarbete: Arbetsgivare och ungdomar. De som alstrar resande idag och de som kommer att resa imorgon. Viktiga grupper som vill ändra sitt beteende men som tyvärr hindras av faktorer som försvårar omställningen. Skatteregler, avdrag och målstyrning är några av de instrument som måste anpassas. Efter vittnesmålen ska frågan diskuteras med ansvariga politiker om vad vi kan och ska göra för att möjliggöra en beteendeförändring som går i linje med 2030-målet.
Ett verktyg som lanseras i samband med detta är Färdplan 2030, som är ett resultat av Gröna Bilisters årligt återkommande konferens Mobilitet och Beteende. Färdplan 2030 tydliggör vår mission, vision, framgångsfaktorer samt fokusområden och kommer att revideras löpande tills vi har svar och lösningar på alla frågor som kommer upp.
– I och med färdplan 2030 kan vi äntligen sätta fokus på beteendet. Det är helt klart en av de viktigaste nycklarna för att nå 2030-målet säger Jesper Johansson på Gröna Bilister.
Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende.

Arrangör: Gröna Bilister i samarbete med Social Venture Network, SVN 
Dag: 6/7 2016 10:50 – 11:30
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Platsbeskrivning: Aulan
Medverkande:
  • Alok Alström, General Manager Sweden, Uber
  • Jesper Johansson, mobilitetsexpert, Gröna Bilister/ Tyréns
  • Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
  • Jenni Nylander, ansvarig för verksamhetsutveckling, Ungdomar.se
  • Ronald Bäckrud, Regionchef Stockholm, Vasakronan
  • Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott, Miljöpartiet
  • Per Åsling, ordförande Riksdagens Skatteutskott, Centerpartiet
  • Maria Strömkvist, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna
  • Fredrik Olsson, Kommunalråd Botkyrka kommun, Mp