Miljöbästa Bil 2017 – El och gas dominerar startfältet

4/11: Miljöbästa Bil 2017 – El och gas dominerar startfältet

När den oberoende ideella föreningen Gröna Bilister för 22:a året i rad arrangerar utmärkelsen Miljöbästa Bil sker det med kriterier som är avsevärt hårdare än den nationella normen för miljöbilar. Enbart bilar som kan köras utan fossila bränslen kommer i fråga. Trots det finns hela 39 modeller på startfältet. Dessa kommer att bedömas av en fristående jury med uppgift att kora Miljöbästa Bil 2017.

– I ljuset av klimathotet och att bilförsäljning fortsätter att slå nya rekord där 96 av 100 bilar körs fossilt, är listan mer aktuell än någonsin. Med utmärkelsen Miljöbästa Bil vill vi uppmärksamma bilar som är fossilfria, energisnåla och säkra och på så sätt visa att tekniken är här. Allt fler bilister kan lämna det fossila hjulspåret och istället bli “gröna bilister” säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant.
Trots föreningens hårda krav finns det hela 39 modeller att välja på. Nio är rena elbilar, tio är laddhybrider och nitton drivs med gas. Värt att notera är att endast en etanolbil finns med i startfältet, en kraftig tillbakagång från föregående år. Femton biltillverkare finns representerade, varav Volkswagen står för sju modeller i fyra olika bränsleutföranden.
I arbetet med att samla underlag om de olika modellerna strävar Gröna Bilister efter så fullständiga livscykelanalyser som möjligt. Det är dock lättare sagt än gjort.
– Det finns bra data om utsläppen vid avgasröret även om de officiella certifieringsvärdena, som baseras på körcykler i optimerade laboratoriemiljöer, är skeva, säger Alfred Andersson som arbetat med sammanställningen. Uppgifter om miljöpåverkan från hela tillverkningsprocessen uppdelat på bilmodell saknas dock till stor del.
Gröna Bilister efterfrågar en internationell standard för att beskriva även tillverkningens miljöpåverkan för att få en riktigt rättvisande bild om olika bilmodellers klimatpåverkan.
– En sådan situation skulle leda till en positiv konkurrenssituation där biltillverkare inte bara tävlar om vem som kan tillverka den miljöbästa bilen, utan även vem som har den bästa tillverkningen ur miljösynpunkt. Det skapar ytterligare drivkraft för innovatörer att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot branschen säger Alfred Andersson.
Juryn har nu två veckor på sig att välja ut sina favoriter. Även allmänheten kan rösta på sin favorit i kategorin “Folkets val” i samarbete med Auto Motor & Sport.
Vinnarna av Miljöbästa Bil 2017 kommer att presenteras i Trollhättan onsdag 16 november 2016. I samband med utmärkelsen arrangerar Gröna Bilister även seminariet ”Fossilfria Transporter 2030, Ja tack!”, där Morgan Ahlberg från projektet “Hela Gröna Vägen”, Johanna Grant från Gröna Bilister, Jan Rapp från Biogasakademin samt Erik Lorentzon från Norska Elbilsföreningen kommer tala. Det kommer även finnas möjligheter att provköra ett urval av de nominerade bilmodellerna samt andra miljöfordon såsom Renault Twizy, Volkswagen XL1, nya Volvo V90 Bi-Fuel och Hyundais vätgasbil ix35.
Medarrangör till eventet är Fyrbodals Kommunförbund med projektet “Hela Gröna Vägen” och huvudsponsorer är Trollhättan stad samt Trollhättan energi. Hela eventet klimatkompenseras av Zeromission.