Nollzon – Energimyndigheten efterfrågar elbilstaxi

16/5: Nollzon – Energimyndigheten efterfrågar elbilstaxi för grön omställning

Initiativet Nollzon har växt snabbt sedan starten och nu går Energimyndigheten med i syfte att sänka miljöbelastningen förenad med taxiresor genom att prioritera elbilstaxi i istället.

– Det känns självklart för oss att gå med i Nollzon. Energimyndigheten har under många år arbetat aktivt för att sänka antalet taxiresor. Nu kan vi när vi måste välja taxi, göra det med en lägre miljöbelastning. Att ansluta sig till Nollzon ligger också i linje med vår vilja att använda teknik och tjänster som främjar omställningen till ett hållbart energisystem, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten.
För att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 måste elbilsförsäljningen ta fart men vem investerar i elbilar om det inte finns snabbladdare och vem investerar i snabbladdare om det inte finns elbilar? Detta vill Nollzon lösa, en ideell förening grundad av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation som även projektleder och är kansli.
– Vi är väldigt glada att Energimyndigheten går med i Nollzon som föregångare för det offentliga Sverige och den gröna omställningen, säger Roland Elander, projektledare på Sustainable Innovation.
Initiativet Nollzon grundades hösten 2015 och har idag 40 000 anställda på över 200 företag anslutna. När näringslivet automatiskt prioriterar elbilstaxi måste taxibolagen möta den växande efterfrågan. Detta kommer i sin tur även att leda till fler snabbladdare då behovet för laddning ökar.
En taxi kör cirka 12 000 mil per år vilket motsvarar 7-8 privatbilar. Effekten av att ställa om taxiflottan till eldrivna fordon blir därför stor. Vägtrafiken svarar idag för nästan en tredjedel av hela Sveriges klimatutsläpp och 60 procent av all användning av fossila bränslen. Nollzons grundare uppfattar taxi som en viktig startpunkt för övergången till fossilfria alternativ. Företag ansluter sig på nollzon.se.