Andelen fossilfria fordon ökar i Fyrbodals kommuner

25/7: Andelen fossilfria fordon ökar i Fyrbodals kommuner

Kommunerna i Fyrbodal övergår allt mer till fossilfria fordon. Andelen bilar i kommunernas fordonsflottor som kan drivas med biogas eller el är för första gången över 20 procent i Fyrbodal. Målet är helt fossiloberoende fordonsflottor senast 2030.Den största ökningen av fossilfria fordon i år har skett i Uddevalla kommun, där flottan utökats med 25 biogasbilar och 2 elbilar det senaste halvåret. Andelen fossilfria fordon har därmed ökat från 3 till 15 procent.

Foto: Fyrbodals kommunalförbund
– Transportsektorn har en stor utmaning framför sig. Kommunerna är viktiga aktörer för att visa på goda exempel. För oss i Uddevalla handlar det först och främst om att ersätta fordonsparken med fordon som använder fossilfria alternativ, säger Ingemar Samuelsson, kommunalråd i Uddevalla.
Även i Vänersborgs kommun har andelen fossilfria fordon ökat, till 32 procent. Därmed går Vänersborg upp på andra plats i Fyrbodal över de kommuner som har störst andel fossilfria fordon. Vänersborg är också den kommun som har flest elbilar, sju stycken.
– Vänersborgs kommun har som policy att i första hand välja gas- och elbilar i kommunens verksamhet. Ska vi uppnå ett fossilfritt Fyrbodal 2030 är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen, säger Marie Dahlin, kommunalråd i Vänersborg.
Störst andel har Trollhättan, som ligger i Sverige-toppen när det gäller fossilfria fordon, med en andel på 76 procent. På tredje plats finns Lysekil med en andel på 30 procent.
Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom projektet Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbytet av kommunernas egna fordon, arbetar projektet även med att främja utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas.
– Utbyggnaden av infrastruktur för förnybara drivmedel, inte minst på glesbygden, är nödvändig för att kommuner, företag och allmänhet ska kunna välja förnybara alternativ, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.
Ett kostnadseffektivt sätt att minska fossilberoendet är att välja biogas som drivmedel. Men det förutsätter att det finns tankställen. I dagsläget finns det endast tankställen i fem av Fyrbodals 14 kommuner. Men planering pågår för utbyggnad med fem nya tankställen för biogas. Ett av dem på Trestad Center i Vänersborgs kommun och fyra i Dalsland och norra Bohuslän i kommuner där tankställen för biogas saknas i dag. Dessutom planeras ett tankställe för flytande biometan i Munkedal, avsett för tunga lastbilar.
– Den kraftiga utbyggnaden av infrastruktur för el- och gasfordon och den ökande takten i omställningen av de egna fordonsflottorna som Fyrbodals kommuner genomför, är ett föredöme för företagen och allmänheten i regionen, säger Martin Prieto Beaulieu, projektledare på Gröna Bilister, en partner i Hela Gröna Vägen.
Även infrastrukturen för laddning av elbilar fortsätter att byggas ut. Målet är 300 nya publika laddpunkter under 2016-2018. Hittills har antalet laddpunkter ökat med cirka 90 stycken, och är nu uppe i 264. Flest laddpunkter finns i Strömstad (79), Uddevalla (57) och Orust (47).
Hela Gröna vägen är ett samarbete mellan kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska Elbilsforeningen. Projektet delfinansieras av EU/Interreg samt Västra Götalandsregionen.
Målet är att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.
Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida, fossilfri2030.se eller genom att följa oss i sociala medier där vi heter #fossilfri2030.