Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än andra bilar i kommunen – använd dem!

Gröna Bilisters granskning visar att de kommunala förvaltningarna är föredömen när det gäller att välja tjänstebilar med låga koldioxidutsläpp. I genomsnitt har en sådan tjänstebil nästan 25 % lägre utsläpp än en genomsnittlig svensk personbil. Allra störst är skillnaden i Arvika. Där halverar en kommunal tjänstebil utsläppen jämfört med andra bilar som rullar på vägarna i Arvika kommun.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Ett bra sätt att minska klimatpåverkan från kommunanställdas tjänsteresor kan därför vara att inte ge reseersättning till dem som använder egen bil i tjänsten.

– Då kommer kommunens egna koldioxidsnåla tjänstebilar att användas mer, konstaterar Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Troligen kommer dessutom fler tjänsteresor att ske med kollektivtrafik eller cykel – och de onödiga tjänsteresorna blir aldrig av.

Enligt Gröna Bilisters uppgifter finns idag sju svenska kommuner som inte ersätter användandet av egen bil i tjänsten: Bjuv, Botkyrka, Lerum, Lidingö, Ludvika, Mullsjö och Skövde. Många fler kommuner har infört restriktioner. Till exempel ersätter Lunds kommun inte resor i egen bil under fem kilometer.

Miljöfordon Sverige tillhandahåller i sin Miljöfordonsdiagnos miljöinformation om tjänstebilarna i alla kommuner. Det visar sig att det genomsnittliga utsläppen från de kommunala tjänstebilarna har sjunkit betydligt snabbare än från andra bilar. År 2010 var det certifierade koldioxidutsläppet från en genomsnittlig personbil i kommunal förvaltning 166 g/km, medan det var 194 g/km från en genomsnittlig personbil i Sverige. Detta gav en genomsnittlig procentuell koldioxidbesparing på 14 % för en kommunal tjänstebil. År 2016 var motsvarande utsläpp 127 respektive 165 g/km, vilket gav en koldioxidbesparing på hela 23 % för en kommunal tjänstebil.

– Detta visar att kommunerna avsiktligt väljer bilar med låga utsläpp till sin egen verksamhet, säger Johanna Grant. De tar sitt ansvar och är föredömen för kommuninvånarna. Det hedrar dem.

Per Östborn leder Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg. Han kommenterar:

– Naturligtvis säger den certifierade koldioxidsiffran inte allt. Fordonen släpper ut betydligt mer vid verklig körning, och siffran gör ingen skillnad mellan fordon som kan köras på biodrivmedel eller inte. Men trenderna visar att kommunerna har en tanke bakom sina val av fordon.

För Arvikas del uppstod den stora skillnaden mellan bilarna i kommunhuset och de andra bilarna i kommunen då ett större antal laddhybrider och elbilar för ett par år sedan införskaffades till kommunkoncernen.

– Vi uppmanar kommunerna att fortsätta att satsa på laddbara bilar, säger Per Östborn. Men glöm inte snåla gasbilar och etanolbilar! De är ofta billigare och har fler användningsområden.

Johanna Grant avslutar:

– Det finns däremot ingen som helst anledning för någon kommun att skaffa bilar som bara kan köras fossilt. Sådana fordon är passé.

Läs mer

Statistik för alla svenska kommuner när det gäller utsläpp från personbilar i kommunal verksamhet, jämfört med utsläpp från alla personbilar i kommunen som geografiskt område, inklusive procentuella och absoluta skillnader: Se här

Genomsnittliga utsläpp från personbilar i kommunal verksamhet: Se här

Genomsnittliga utsläpp från personbilar i kommunen som geografiskt område: Se här

Miljöfordon Sveriges Miljöfordonsdiagnos där de kommunala förvaltningarnas bestånd av personbilar och lätta lastbilar analyseras ur ett miljö- och klimatperspektiv: Se här

Alla kommunala 2030-indikatorer: Se här

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg. Se här

Fler tips på bra kommunala resepolicys finns i Gröna Bilisters handbok Utmaning 2020: Hållbar bilism i kommuner och landsting. Se här

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Gröna kommuner på väg 2017, Gröna Bilister
Per.ostborn@gronamobilister.se

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer