Dags att revidera Färdplan 2030: Gröna Bilister anordnar den andra upplagan av konferensen Mobilitet och Beteende

Den 21 mars anordnar Gröna Bilister tillsammans med Klimatkommunerna och Fyrbodals kommunalförbund den andra upplagan av den årligt återkommande konferensen Mobilitet och Beteende. Konferensen är den enda i sitt slag i Sverige och kraftsamlar i frågor som rör beteendeomställning kopplat till transporter. Färdplan 2030 är plattformen där svaren samlas och årligen revideras tills målet med en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått.

Vinjettbild: Konferensen Mobilitet och Beteende är unik i sitt slag och är den andra upplagan som i år genomförs i Uddevalla.

Nyligen lade regeringen fram ett förslag till ny klimatlag, där målet är att till 2045 minska utsläppen i Sverige med 85 procent, jämfört med 1990 års nivå. Miljömålsberedningen satte också upp delmål, bland annat att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. 

– Detta är ett tufft mål som kräver att vi jobbar på alla fronter för att minska utsläppen från fordonstrafiken. Även med introducering av förnybara bränslen och ordentliga åtgärder inom energieffektivisering kommer Sverige inte klara klimatmålen utan att även minska andelen bilresor, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. 

Ett transportsnålt samhälle är enligt Trafikverket en förutsättning för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och Gröna Bilister efterfrågar ett större fokus på beteendeförändringar för att få ner klimatpåverkan från vägtrafiken.  

– Bilen, bränslet och beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll, men det är tydligt att det senare allt som oftast glöms bort i politiska beslut, policyskrivningar och trafik- och stadsplanering, kommenterar Johanna Grant. 

Den 21 mars arrangerar Gröna Bilister i samarbete med nätverket Klimatkommunerna därför konferensen ”Mobilitet och Beteende 2017” som riktas till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som enkom sätter fokus på konkreta möjligheter med mobilitetslösningar och beteendeförändringar. 

– Det är en uppföljning av förra årets konferens som i år gör en utblick mot musikbranschen där vi tänker oss att fossilbilen är CD-skivan, vinylen eller kassettbandet, säger Jesper Johansson, projektledare och mobilitetsexpert på Gröna Bilister. Hur skulle då bilismens Spotify se ut? Och vad krävs för att möta de nya behoven? Bland annat kommer Jacob Kihlbaum från Sony Music Sweden att gästa oss med inspiration och erfarenheter från musikbranschen. 

En stor nyhet är att konferensen i år får besök från Kanada. Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning i Vancouver gästar som huvudtalare till årets konferens. 

– Vancouver har haft en spännande stadsutveckling ända sedan 1960-talet, fortsätter Jesper Johansson. Idag är man ensam bland de större nordamerikanska städerna om att inte ha en motorväg genom stadskärnan. Istället fokuseras stadsplaneringen på att underlätta för kollektiva färdmedel samt cyklister och fotgängare. Satsningen har lett till att över hälften av alla resor som görs i staden sker med dessa färdmedel. Vi är väldigt glada över att Dale Bracewell kommer till konferensen och kan dela med sig av Vancouvers framgångsrecept och utbyta erfarenheter. 

Konferensen anordnas i samarbete med Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunförbund och projektet Hela Gröna Vägen, där 14 svenska och 25 norska kommuner har förbundit sig till att vara fossiloberoende avseende transporter till 2030 och att bli den första fossilfria gränsregionen i Europa.  

Läs mer om konferensen och se programmet här

Morgan Ahlberg, huvudprojektledare Hela Gröna Vägen, Fyrbodals kommunalförbund 

13/2 Dags att revidera Färdplan 2030: Gröna Bilister anordnar den andra upplagan av konferensen Mobilitet och Beteende

Den 21 mars anordnar Gröna Bilister tillsammans med Klimatkommunerna och Fyrbodals kommunalförbund den andra upplagan av den årligt återkommande konferensen Mobilitet och Beteende. Konferensen är den enda i sitt slag i Sverige och kraftsamlar i frågor som rör beteendeomställning kopplat till transporter. Färdplan 2030 är plattformen där svaren samlas och årligen revideras tills målet med en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått.

Konferensen Mobilitet och Beteende är unik i sitt slag och är den andra upplagan som i år genomförs i Uddevalla.
 
Nyligen lade regeringen fram ett förslag till ny klimatlag, där målet är att till 2045 minska utsläppen i Sverige med 85 procent, jämfört med 1990 års nivå. Miljömålsberedningen satte också upp delmål, bland annat att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. 
 
– Detta är ett tufft mål som kräver att vi jobbar på alla fronter för att minska utsläppen från fordonstrafiken. Även med introducering av förnybara bränslen och ordentliga åtgärder inom energieffektivisering kommer Sverige inte klara klimatmålen utan att även minska andelen bilresor, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. 
 
Ett transportsnålt samhälle är enligt Trafikverket en förutsättning för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och Gröna Bilister efterfrågar ett större fokus på beteendeförändringar för att få ner klimatpåverkan från vägtrafiken.  
– Bilen, bränslet och beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll, men det är tydligt att det senare allt som oftast glöms bort i politiska beslut, policyskrivningar och trafik- och stadsplanering, kommenterar Johanna Grant. 
 
Den 21 mars arrangerar Gröna Bilister i samarbete med nätverket Klimatkommunerna därför konferensen ”Mobilitet och Beteende 2017” som riktas till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som enkom sätter fokus på konkreta möjligheter med mobilitetslösningar och beteendeförändringar. 
 
– Det är en uppföljning av förra årets konferens som i år gör en utblick mot musikbranschen där vi tänker oss att fossilbilen är CD-skivan, vinylen eller kassettbandet, säger Jesper Johansson, projektledare och mobilitetsexpert på Gröna Bilister. Hur skulle då bilismens Spotify se ut? Och vad krävs för att möta de nya behoven? Bland annat kommer Jacob Kihlbaum från Sony Music Sweden att gästa oss med inspiration och erfarenheter från musikbranschen. 
 
En stor nyhet är att konferensen i år får besök från Kanada. Dale Bracewell, Manager of Transportation Planning i Vancouver gästar som huvudtalare till årets konferens. 
 
– Vancouver har haft en spännande stadsutveckling ända sedan 1960-talet, fortsätter Jesper Johansson. Idag är man ensam bland de större nordamerikanska städerna om att inte ha en motorväg genom stadskärnan. Istället fokuseras stadsplaneringen på att underlätta för kollektiva färdmedel samt cyklister och fotgängare. Satsningen har lett till att över hälften av alla resor som görs i staden sker med dessa färdmedel. Vi är väldigt glada över att Dale Bracewell kommer till konferensen och kan dela med sig av Vancouvers framgångsrecept och utbyta erfarenheter. 
 
Konferensen anordnas i samarbete med Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunförbund och projektet Hela Gröna Vägen, där 14 svenska och 25 norska kommuner har förbundit sig till att vara fossiloberoende avseende transporter till 2030 och att bli den första fossilfria gränsregionen i Europa.