Ett kliv för klimatet – Fyra nya tankstationer för biogas i Fyrbodal

6/11: Ett kliv för klimatet – Fyra nya tankstationer för biogas i Fyrbodal

Fyrbodal befäster sin position som ledande region för biogas när fyra nya tankstationer för biogas invigs denna vecka. Tankstationerna finns i kommuner där det tidigare saknats möjlighet att tanka klimatsmart biogas: Strömstad, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed.

Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030, är ett projekt som drivs av samtliga kommuner i norska Östfold, Follo och svenska Fyrbodal. Foto: Martin Prieto Beaulieu
Fyrbodal befäster sin position som ledande region för biogas när fyra nya tankstationer för biogas invigs denna vecka. Tankstationerna finns i kommuner där det tidigare saknats möjlighet att tanka klimatsmart biogas: Strömstad, Mellerud, Bengtsfors och Dals-Ed.
Tankstationerna har byggts av Trollhätteföretaget BRC Sweden med stöd av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbunds projekt Hela gröna vägen samt det Innovatum-baserade projektet Biogas2020.
− Nu kan fler i Fyrbodal välja att köra bil på ett klimatsmart bränsle som dessutom är närproducerat av gödsel och restprodukter, säger Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunalförbundet har ett starkt fokus på ökad produktion och användning av biogas. De 14 medlemskommunerna har gemensamt satt målet att gå över till fossilfria transporter senast 2030.
− Med öppnandet av de fyra nya tankstationerna tar kommunerna i Fyrbodal ett stort kliv mot att förverkliga det gemensamma målet. Det är också ett fint exempel på hur samverkan mellan näringslivet och kommunerna kan driva på utvecklingen för ett fossilfritt samhälle, kommenterar Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund.
I och med invigningen av de fyra nya tankstationerna finns det numera tio tankställen för biogas i Fyrbodal, vilket gör området till ett av de biogastätaste i hela Sverige.
− Marknaden för biogas och gasbilar ökar i hela Sverige. Det öppnas fler gastankstationer, intresset för gasbilar ökar och biltillverkarna lanserar fler bilmodeller, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson på Gröna Bilister som är partner i projektet Hela gröna vägen.
− Biogas är ett av de bästa fordonsbränslena vi har just nu. Det tillverkas lokalt av gödsel, livsmedelsavfall, avloppsslam och annat organiskt material. Om vi ska kunna nå Sveriges klimatmål gäller det att ha flera fossilfria alternativ. Att bara satsa på elbilar räcker inte, konstaterar Martin Prieto Beaulieu.
För mer information kontakta: 
Karin Stenlund, Affärsdriven miljöutveckling, Fyrbodals kommunalförbund, karin.stenlund@fyrbodal.se, 0522-44 08 68.
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund, 
morgan.ahlberg@fyrbodal.se, 070-217 94 49
Maria Aronsson, projektledare Hela gröna vägen, Fyrbodals kommunalförbund, maria.aronsson@fyrbodal.se, 0721-47 47 12.
Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, nanna.wikholm@naturvardsverket.se, 010-698 14 02.
Dennis Staaf, vd BRC Sweden, dennis@brcgas.se, 070-911 85 35
Martin Prieto Beaulieu, talesperson Gröna Bilister, martin.prieto.beaulieu@gronamobilister.se, 070-213 20 55.