Fullspäckat program inför Mobilitet och Beteende i Eskilstuna den 22 mars

Det är nu drygt två veckor kvar tills Gröna Bilisters konferens Mobilitet och Beteende 2018 går av stapeln. I år arrangeras konferensen i Eskilstuna, och deltagarna kan se fram emot ett fullspäckat program med spännande talare samt möjlighet till inspirerande diskussioner kring hållbara transporter. 

Den 22 mars är det dags för den tredje upplagan av Mobilitet och Beteende, Sveriges enda återkommande konferens med fokus på beteendeförändringar kopplat till transporter. I år gästas konferensen av såväl internationella talare som forskare, psykologer, politiker, tjänstemän och representanter från olika företag. Dessutom ges deltagarna en unik chans att lyfta fram viktiga frågor till beslutsfattare på politisk nivå.

En av de gästande talarna är miljöminister Karolina Skog, som förutom att berätta om regeringens arbete även kommer att medverka i en panel under konferensen. I en exklusiv förhandsintervju med Fredrik Holm på Gröna Bilister poängterar hon vikten av arbetet med beteendeförändring för att lyckas ställa om till hållbar mobilitet.

– Det blir tydligt, med ett historiskt perspektiv, att en viss infrastruktur leder till ett visst beteende. I flera decennier har man arbetat världen över för att göra bilen till ett bekvämt färdmedel, med stora ytor för såväl resor som förvaring och med snabba och gena vägar mellan start och mål. Inte undra på att bilen blivit bekväm – för den som har tillgång till den. Vårt uppdrag idag är att göra de mer resurseffektiva alternativen – t ex gång, cykel och kollektivtrafik – minst lika bekväma och attraktiva, säger Karolina Skog.

Läs hela intervjun med Karolina Skog här

Trafikverket rapporterade nyligen om att utsläppen från vägtrafiken minskar i alltför långsam takt för att klimatmålet ska vara möjligt att nå. Förra året minskade utsläppen med cirka 2 procent till följd av energieffektivare fordon och en ökad andel biobränslen, men för att klara målet om en minskning på 70 procent innan år 2030 måste utsläppen minska i betydligt snabbare takt än så.

Alfred Andersson, doktorand på Lunds Tekniska Högskola och K2 är ytterligare en av talarna på Mobilitet och Beteende 2018. Han menar att smarta, tekniska lösningar i kombination med beteendeförändringar är en viktig nyckel i arbetet med att snabba på utsläppsminskningarna.

– Information- och kommunikationsteknik skulle potentiellt kunna användas framöver som en plattform för att underlätta hållbart resande, samt för att påverka resvanor. En smartphone- applikation skulle exempelvis kunna jämföra klimatpåverkan mellan olika färdmedel, eller ge tips om hur man som individ kan resa mer hållbart. Detta har exempelvis visat sig fungera i medicinskt syfte för att förändra beteenden när det gäller hälsa. Viktiga egenskaper hos sådana applikationer är att de utgår från användaren, ger relevant och kontextuell information, motiverar till användning samt har en tilltalande design och ett enkelt gränssnitt, säger Alfred Andersson.

Hela intervjun med Alfred Andersson finns tillgänglig på Gröna Bilisters hemsida. Där finns även fler förhandsintervjuer med några av talarna som gästar Mobilitet och Beteende 2018Jessica Westman, doktor i psykologi, samt Oskar Henriksson, leg. psykolog och grundare av Psykologifabriken.

Förutom ett fullspäckat talarprogram ges deltagarna genom en workshop möjligheten att diskutera de viktigaste punkterna som behöver lyftas fram till beslutsfattare på politisk nivå för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Workshopen ligger sedan till grund för den avslutande paneldiskussionen där bland annat miljöminister Karolina Skog deltar.

Se hela programmet och anmäl dig här

Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, via Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg.