Spanien i fokus på Gröna Bilisters konferens

Den spanska staden Pontevedra kommer i fokus när organisationen Gröna Bilister ordnar sin årliga konferens Mobilitet & Beteende, denna gång i Eskilstuna den 22 mars.

Pontevedra, med 80 000 invånare och beläget på Atlantkusten, har blivit omtalad för att ha återskapat en stadskärna där fotgängaren har företräde. Det har lett till en ökad livskvalitet för såväl invånare som besökare. Även stadens butiksägare förefaller nöjda.

César Mosquera, idag vice ordförande i ett kommunförbund som innefattar Pontevedra med omnejd, är inbjuden till Eskilstuna för att berätta om den process som har fått trafiken i stadskärnan att minska med 97 procent på 18 år. Med tydlighet och lyhördhet och i huvudsak med frivillighet som metod har tidigare igenkorkade gator kunnat öppnas upp. Där det förr var kaos, avgaser och olycksrisker går idag fotgängare omkring. Barn kan leka på gatorna och äldre och funktionshindrade kan ta sig fram med lätthet.

– Exemplet Pontevedra är inspirerande på många sätt, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Staden har redan fått mängder med internationella utmärkelser och lockat till sig många studiebesök. Men så vitt vi vet är det första gången som en delegation från Pontevedra kommer till Sverige. Förutom huvudanförandet på konferensen i Eskilstuna kommer delegationen också att få träffa bl.a. miljöminister Karolina Skog samt företrädare från Eskilstuna kommun och Stockholm stad för erfarenhetsutbyten i samarbete med Gröna Bilister.

Från Pontevedras sida är man mycket imponerad av det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Man har sett hur arbetet med den s.k. nollvisionen burit frukt, och själva tillämpat många av de svenska lärdomarna. Man kan också med stolthet berätta att det inte förekommit ett enda dödsfall i innerstadens trafik sedan år 2011.

Mer information

Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 äger rum på Elite Stadshotellet i Eskilstuna torsdag 22 mars kl 09.30-16.00. Bland talarna märks, förutom César Mosquera, också miljöminister Karolina Skog. Läs mer.

Reportage om Pontevedra

Förhandintervju med César Mosquera

Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, via Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg.