10 % gasbilar 2020 är strålande, Västmanland!

8/7: 10 % gasbilar 2020 är strålande, Västmanland!

Västmanlands läns länsstyrelse har beviljat pengar till en förstudie som ska driva biogasutvecklingen framåt i länet, med målet 10 procent gasbilar 2020, med fler mackar och ökad lokal gasproduktion. Gröna Bilister är starkt positiva och presenterar tre punkter för en påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför utsåg Gröna Bilister nyligen biogasen till Bästa Bränsle 2009, och är starkt positiva till Västmanlands planer på att bli ett nationellt centrum för biogas, med tio procent gasbilar 2020.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet, och det kan tillverkas lokalt. Därför är det helt rätt tänkt av Västmanland att utreda på hur de kan ta ledningen i omställningen till biogas för fordonsdrift, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Västmanland tre konkreta punkter för en lokal biogassatsning:10 000 kronor gaspeng. Västmanlands kommuner bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en lokal gasbilsmarknad.Miljöbilskrav på taxi. Västmanlands kommuner bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas.


Informationskampanj. De boende i Västmanland bör informeras om miljönyttan med att välja biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2009-2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning i Västmanland ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17