11 procent ökad körsträcka sen år 2000 – dags att minska bilåkandet för miljöns och folkhälsans skull!

8/8: 11 procent ökad körsträcka sen år 2000 – dags att minska bilåkandet för miljöns och folkhälsans

I fjol kördes varje bil i genomsnittlig bil 1473 mil, jämfört med 1330 mil år 2000, en ökning med 10,8 procent. Det ökade bilåkandet är i strid med Sveriges miljö- och folkhälsomål. Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundet startar nu kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”, till förmån för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik.

På nationell nivå har bilåkandet ökat från 1330 mil per bil år 2000 till år 2007, en ökning på elva procent, enligt ny statistik från SCB. Lägst körsträcka per bil var det i Munkfors, med 1145 mil per bil år 2007, högst i Solna med 1999 mil per bil. Störst ökning var det i Lerum, med 33,4 procent, följt av Nacka med 24,8 procent. Den genomsnittliga körsträckan minskade endast i 13 kommuner, med störst minskning i Orust, 12,2 procent. 

– Utvecklingen går åt helt fel håll. Vi sitter allt fler mil i våra bilar, med förvärrade klimatförändringar och allt sämre folkhälsa som följd. Det är dags för ett trendbrott, där vi blir bättre på att lämna kvar bilnycklarna i hallen när vi går hemifrån. Ett lägsta mål bör vara att åtminstone komma ner till 2000 års nivå igen, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

– Vi har fått ett alltmer stillasittande arbetsliv och därför är det särskilt viktigt att vi rör på oss när vi tar oss till och från jobbet, när vi åker och handlar och som en del av vår fritid. Egentligen borde vi inte alls ta bilen under milen, utan då välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik, säger Anna Hertting, ordförande för Sjukgymnastförbundet.

Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundet har startat kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”, som syftar till att minimera korta bilresor. Eftersom hälften av alla bilresor är under fem kilometer, skulle det ha stor betydelse för folkhälsan, för miljön och för klimatet.

Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundet uppmanar arbetsgivare att erbjuda anställda friskvård på betald arbetstid. De som har tjänstebilar och förmånsbilar bör se över om behoven av resor kan lösas på andra sätt som minskar klimatpåverkan och förbättrar folkhälsan. Skolor bör i samarbete med föräldrar minska bilskjutsande till skolan, både för att bidra till minskad ohälsa bland våra unga och för att den vägen minska andelen vuxna som tar bilen vidare till jobbet. Fler kommuner bör göra som Malmö och ifrågasätta de onödiga och ”löjliga” bilresorna, och gärna ansluta sig till kampanjen ”Inte bilen under milen”!

– Men allt kan inte lösas på frivillig väg. Kommuner och landsting måste göra det lättare att låta bilen stå och vi behöver bättre ekonomiska styrmedel som gör det lönt att åka kollektivt eller cykla. Varför får man milersättning om man tar bilen, men inte om man cyklar eller tar bussen? Varför är det skattefritt att ge anställda ett gymkort så man kan trampa motionscykel, medan man förmånsbeskattar en riktig cykel att trampa på till och från jobbet?, frågar Jakob Lagercrantz.

– För mig är det självklart att också vi som yrkesförbund ska ta oss an klimatfrågan.  Det kan leda till nya arbetsuppgifter för sjukgymnaster och andra inom hälso- och sjukvården. När vi samtidigt fokuserar på klimatfrågan och på att hålla folk friska, blir det naturligt för oss att medverka till att förbättra gång- och cykelvägarna i kommunen, säger Anna Hertting.

Kampanjen Inte Bilen Under Milen är ett initiativ från Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundet, som öppnas upp för andra organisationer, företag och enskilda som vill ansluta sig – ju fler som är med, desto större blir klimat- och folkhälsovinsterna!

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, Sjukgymnasternas Riksförbunds ordförande Anna Hertting, 0703-50 86 04 (Gröna Bilisters presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).

Se även www.sjukgymnastforbundet.se

 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund samlar närmare 12 000 av Sveriges sjukgymnaster. Sjukgymnastförbundet arbetar för att tillvarata och främja medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen.

 

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna trafikantorganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. Gröna Bilister är effektivaste ideella organisation enligt Charity Rating.