Ånge bör gynna miljöbilar – Gröna Bilister uppmanar kommunfullmäktige bifalla motion

27/1: Ånge bör gynna miljöbilar – Gröna Bilister uppmanar kommunfullmäktige bifalla motion

Ånge kommunfullmäktige ska ta ställning till en motion som föreslår att kommunen ska kräva att de bilar som man köper och leasar ska drivas med förnybara drivmedel. Gröna Bilister uppmanar kommunen att stödja förslaget.

– Allt fler kommuner ställer om till bilar som drivs med förnybara drivmedel, både i den egna fordonsparken och när man köper fordonstjänster. Det är numera lönsamt eftersom etanol och biogas är klart billigare än bensin, och är en bra investering i minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet lokalt, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv