Äntligen hållbarhetskriterier för biobränslen – men när är det dags för bensin och diesel?

25/3: Äntligen hållbarhetskriterier för biobränslen – men när är det dags för bensin & diesel?

Regeringen har idag lagt förslag på hållbarhetskriterier för biobränslen. Utmärkt, anser Gröna Bilister men uppmanar regeringen att också sätta stopp för fossila bränslen gjorda av tjärsand, från diktaturer eller med oklart ursprung.

Regeringen föreslår en ny lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som genomför EU-direktivets bestämmelser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Gröna Bilister är i grunden positiva till förslaget.
– Det finns biobränslen som inte ger någon klimatnytta jämfört med bensin eller diesel, och som har allvarlig lokal miljöpåverkan. Men med EU:s hållbarhetskriterier och den svenska lagstiftningen så stoppas de vid gränsen. Det är tryggt för konsumenten, bra för miljön och stoppar förhoppningsvis skitsnacket om biobränslena, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

För att biodrivmedel ska godkännas måste de minska klimatpåverkan med minst 35 procent jämfört med bensin och diesel, vilket successivt skärps till 50 och 60 procent. Dessutom får grödan inte odlas på biologiskt särskilt värdefull mark, med konkreta definitioner därav.

– Vi hade velat ha ett tuffare klimatmål direkt, vilket utestängt en del europeisk spannmålsetanol och asiatisk soja- och palmoljediesel. Dessutom hade vi velat ha krav på rimliga arbetsförhållanden, vilket vi istället får ställa på importörer och bensinbolag. Men lagen ger ett bra golv, där vi som konsumenter successivt kan begära mer.

Gröna Bilister är dock kritiska till att varken EU eller regeringen föreslår något alls gällande de fossila drivmedlen. I USA har det amerikanska naturvårdsverket nyligen infört, efter en kalifornisk modell, en beräkning där alla bränslen, fossila som förnybara, ges ett handikapp om miljöpåverkan är alltför stor vid produktionen. Bevisbördan läggs på bränslebolagen.

– Det är inte rimligt att bensin och diesel gynnas genom att inte få några hållbarhetskrav alls. Vi vill se ett absolut stopp för fossila drivmedel med högre klimat- och miljöpåverkan än dagens, såsom olja från tjärsand eller från Arktis, vi vill kunna tanka garanterat diktaturfritt och kunna veta varifrån bränslet kommer.

Regeringens proposition finns på http://www.regeringen.se/sb/d/12167/a/142454