Äntligen miljöbilsbonus – men den räcker inte!

29/3: Äntligen miljöbilsbonus – men den räcker inte!

Den 1 april införs den efterlängtade miljöbilsbonusen. För att den ska få önskad effekt, måste regeringen säkerställa att den inte bara går till de fem tusen privatpersoner som snabbast köper miljöbil, i linje med vad miljöminister Carlgren sade i samband med presentationen. Annars stimulerar den inte ökad försäljning och förvärrar ryckigheten på marknaden.

– Det var på tiden! Marknaden har väntat länge på besked, och en miljöbilsbonus är bra, men den får inte bara gälla de fem tusen första köparna i år. Då gör pengarna ingen nytta, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.
 
Gröna Bilister har länge drivit på för att miljöbilsbonusen ska införas, men är besvikna över att regeringen inte har tagit intryck av de många förslag som cirkulerat om hur premien ska utformas. De 50 miljoner som aviseras för år 2007 måste utökas i takt med efterfrågan. Också de 100 miljonerna för 2008 och 2009 är för snålt tilltagna för att påverka marknadsutvecklingen, eftersom de bara motsvarar 10 000 miljöbilar per år. Regeringen bör redovisa vilken försäljningsprognos man gör för miljöbilar till privatpersoner, och hur stor del av detta som antas bero på den kommande bonusen.
 
Gröna Bilister anser också att den som köper en etanol- eller gasbil inte ska kunna köra den på enbart bensin och ändå få bonusen och slår fast att beloppet borde viktas efter hur stor klimatnytta fordonet gör, så att t.ex. en biogasbil får större premie än en konventionell dieselbil.
 
– Bilar som drivs med fossila domedagsbränslen bör självklart inte få bonuspengar. Med den utformningen får vi fler fossilbilar på marknaden, varav många inte klarar våra trafiksäkerhetskrav.
 
Regeringen uppmanas också ta tag i den positiva särbehandlingen av dieselfordon som förra regeringen införde, med både rabatt för fordon med partikelfälla och en särskilt gynnsam beskattning av dieselbränslet. Detta har lett till en dieselboom som är dyr för statskassan, miljömässigt tveksam och delvis motverkar miljöbilsbonusen.
 
 
För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 (i andra hand Mattias Goldmann, 070-309 00 45).