Arjeplog har landets lägsta miljöbilsandel

19/8: Arjeplog har landets lägsta miljöbilsandel

Januari-juli 2011 var bara 6,7 % av alla nya bilar i Arjeplog miljöbilar, mot 33,3 % samma period 2010. Det är landets lägsta miljöbilsandel. Snittet för hela landet var 37,8 % januari-juli 2011, mot 37,3 % samma tid 2010. En minskad miljöbilsandel är oförsvarligt och pinsamt, menar Gröna Bilister.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Minskande andel miljöbilar innebär att utvecklingen går åt rätt håll och bör vara en signal åt kommunledningen att skapa nya incitament för medborgarna att välja gröna bilar, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Januari till juli 2011 registrerades en enda miljöbil i Arjeplog mot fyra samma tid 2010. Nationellt registrerades 66 667 miljöbilar januari till juli, i linje med Gröna Bilisters prognos på 120 000 miljöbilar i år. Miljöbilsmixen är dock miljömässigt klart sämre än tidigare.

– Sex av tio miljöbilar går på diesel, ett fossilt drivmedel med hög som riksdag och regering har beslutat att vi ska bort från för att rädda klimatet och förbättra den lokala luftkvaliteten. Gasbilarna, som har lägst klimatpåverkan har backat, liksom etanolbilarna och i hela landet har det bara registrerats ett hundratal elbilar. Det är en trist utveckling, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tagit fram en enkel checklista för kommunens arbete med att minska klimatpåverkan från nya bilar:

1. Slå fast ett mål, förslagsvis ett snitt på 100 gram fossil koldioxid per kilometer för nya bilar år 2012.

2. Gå före. Inte en enda kommun har ännu 100% miljöbilar framförda på förnybara drivmedel i den egna fordonsflottan. Vem ska bli först?

3. Skapa en lokal marknad. Begär att transporttjänster kommunen köper ska gå på förnybara drivmedel, så växer marknaden.

4. Stimulera. Delfinansiera merkostnaden för el- och gasbilar, ge miljöbilar gratis parkering eller reservera de mest attraktiva p-platserna åt bilar med låga utsläpp.

5. Informera mera. Myterna om etanol, biogas och el är många och okunskapen stor. Se till att kommunens invånare vet tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut.

– Många kommuner har redan gjort mycket av vad vi föreslår, men statistiken visar att det inte går att slå sig till ro. Andelen miljöbilar måste öka snabbare och varje miljöbil måste bli renare, säger Mattias Goldmann.

De tio kommuner med högst miljöbilsandel januari-juli 2011 är:

1. Lekeberg 62,3% (35,1 % 2010)

2. Kramfors 60,0 % (41,8 %)

3. Torsås 59,3 % (39,6 %)

4. Hammarö 56,9 % (36,1 %)

5. Boxholm 56, 6 % (36,4 %)

6. Munkfors 56,5 % (32,0 %)

7. Nordmalin 56,2 % (25,0 %)

8. Vänersborg 55,0 % (50, 8 %)

9. Norsjö 54,2 % (33, 3%)

10. Dals-Ed 53,9 % (56,6 %)

De tio kommuner med lägst miljöbilsandel januari-juli 2011 är:

1. Arjeplog 6,7 % (33,3 % 2010)

2. Åsele 10,0 % (33,3 %)

3. Ragunda 13,2 % (24,1 %)

4. Åre 15,6 % (22,1 %)

5. Habo 15, 6 % (13,7 %)

6. Härjedalen 17,7 % (17,9 %)

7. Älvdalen 18,6 % (19,4 %)

8. Strömsund 19,0 % (15,8 %)

9. Pajala 20,0 % (34,5 %)

10. Älvsbyn 20,5 % (41,5 %)

Samtliga uppgifter är baserade på BilSweden statistik.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller mattias.goldmann@gronamobilister.se