Arnold Schwarzenegger skickar exklusiv hälsning till Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad den 6 mars

Hollywoodstjärnan och Kaliforniens tidigare guvernör, Arnold Schwarzenegger, är känd för sitt miljöintresse och betydande insatser för hållbara transporter. Nu skickar han en exklusiv videohälsning i samband med Gröna Bilisters konferens “Mobilitet & Beteende” som föreningen arrangerar i Karlstad den 6 mars.

Vinjettbild: Arnold Schwarzenegger / Foto: Wikimedia Commons

Det är i samband med fjärde upplagan av Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende som Arnold Schwarzenegger väljer att skicka en exklusiv hälsning. Konferensen sätter fokus på beteendeförändringar för att nå de transportrelaterade klimatmålen och under årets arrangemang utforskas bland annat likheter mellan bilberoende och tobaksberoende

– Mobilitet & Beteende, vilket fantastiskt namn på en konferens, jag älskar det! Jag och mina medarbetare ska knycka den idén, hälsar Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger jämför själv kampen mot oljeindustrin med kampen mot tobaksindustrin. Han menar att det måste finnas varningsmärken på bensinpumparna liksom på cigarettpaketen. Därför uppskattar han den kommande klimat- och ursprungsdeklarationen av drivmedel i Sverige.

– Jag tycker att det är så fantastiskt att ni är det första landet som klimatmärker pumparna. För alla människor måste få veta att de bidrar till växthuseffekten när de tankar fossila bränslen. Det avskräcker människor från att göra det, och det gör alla människor till en del av korståget. Alla måste bli korsfarare, säger Arnold Schwarzenegger.

Förutom att skicka en videohälsning till konferensen Mobilitet & Beteende i Karlstad, bjuder Arnold Schwarzenegger in Gröna Bilister till fortsatt samarbete under sin egen konferens Austrian World Summit i Wien, som verkar för Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Med de berömda orden Hasta la vista, Baby avslutas hälsningen. Se den i sin helhet här.

Läs mer om Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende och anmäl dig senast den 26 februari.

Gröna Bilister samarbetar med USC Schwarzenegger instituteOur Horizon och Think Beyond the Pump för att sprida idén att klimatdeklarera drivmedel vid pump.  En debattartikel om detta finns att läsa i San Francisco Chronicle.

English version

See here