Arvikafestivalen satsar på miljö-vänligare transporter: Gröna Bilister applåderar men önskar k

16/7: Arvikafestivalen satsar på miljö-vänligare transporter: Gröna Bilister applåderar men önskar k

Arvikafestivalen den 12-14 juli minskar sin miljöpåverkan genom att försöka få deltagarna att åka kollektivt till konserterna. Därmed minskas klimatpåverkan kraftfullt. Gröna Bilister är positiva till satsningen, som kommer att framhållas som positivt exempel för andra arrangemang.

– För att hejda klimatförändringarna, måste alla dra sitt strå till stacken – och det har Arvikafestivalen börjat göra! Om de många tusen personer som kommer till festivalen åker kollektivt istället för att ta bilen, minskar de samlade koldioxidutsläppen med åtskilliga ton. Men arrangörerna bör gå ett steg längre och dels använda miljöbilar och biobränslen för alla de egna transporterna, dels klimatkompensera de utsläpp som trots allt sker, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister ser positivt på Arvikafestivalens satsningar på kollektivt resande och gratulerar både dem och samarbetspartnern Håll Sverige Rent till ett miljöarbete som inspirerar och utmanar andra arrangörer att minska användandet av den gammaldags bensinbilen i sina arrangemang. Organisationen har tidigare kritiserat bl.a. Vasaloppet för bristande miljöhänsyn, men ser nu att alltfler arrangemang har ett vettigt miljötänk där bilresor minskas och bränsle byts från fossilt till förnybart.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.