Avesta: Förverkliga biogasplanerna snarast!

13/4: Avesta: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Avesta kommun planerar att tillverka biogas för fordonsdrift, bland annat från matrester och gödsel från jordbruket. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna. Samtidigt uppmanas Hedemora kommun att förtydliga och påskynda sitt biogasprojekt.

Avesta kommun har sedan tidigare planer för en gemensam biogasanläggning med Hedemora kommun, men nu annonserar Avesta att de vill gå fortare fram. Kommunen vill nu tillverka biogas för fordonsdrift på egen hand, från hushållens avfall och stallgödsel.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Avesta kommun överväger lokal biogasproduktion för fordonsbränsle.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför delar vi helt Avestas otålighet och hoppas att det snart går att tanka lokalt producerad biogas i kommunen, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Avesta kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Flera gasmackar. Avesta bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det fullt ut ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel. Det bör betyda 2-3 mackar inom kommunen, med samma öppettider och service som en bensinmack – kanske genom att lägga gaspumpen på en befintlig bensinmack.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister uppmanar samtidigt Hedemora kommun att påskynda sina biogasplaner, gärna i samverkan med Avesta.

– Det behövs många initiativ och mycket nyproduktion för att vi ska kunna svara upp mot den snabbt ökande efterfrågan på biogas. Det gäller särskilt i nordvästra Sverige, där det fortfarande inte är möjligt för en normalbilist att byta till biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.
– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Dalarna ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.