Avveckla bensinbilen helt, Timrå!

23/10: Avveckla bensinbilen helt, Timrå!

Timrås kommunstyrelse ska nu besluta i hur hög utsträckning man ska köpa miljöbilar. Gröna Bilister uppmanar Timrå att enbart köpa miljöbilar från 2007, med dispensmöjlighet för den som behöver fordonstyper som ännu inte finns i miljöutförande.

”Då Timrå är ekokommun och Västernorrland är ett ekolän bör leasing av personbilar och mindre transportfordon i viss omfattning även omfatta miljöbilar enligt den definition som fastställts”, står det i beslutsunderlaget till Timrå kommunstyrelse. Ett systematiskt byte till miljöfordon skulle minska klimatpåverkan från kommunens fordon med cirka 70 procent. En miljöbilssatsning är en god investering i bättre hälsa och minskad klimatpåverkan och blir enligt Gröna Bilister också klart lönsamt ekonomiskt.
 
– De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså ur alla aspekter rimligt att Timrå beslutar sig för enbart miljöbilar i framtiden, givetvis med dispensmöjlighet när inga miljöbilar finns att tillgå för t.ex. snöröjning, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister är positiva till att Timrå kommunstyrelse nu ska besluta om miljöbilar och uppmanar kommunen att slå fast en konkret avvecklingsplan för de bensin- och dieseldrivna bilarna.
 
I underlaget för kommunstyrelsens beslut anges att förvaltningscheferna inom kommunen bör ange vilka undantag som ska kunna ges från kravet på miljöbilar. Gröna Bilister är positiva till lösningen och hänvisar till bl.a. Östersund som redan har en liknande modell.
 
– Det naturliga och enkla ska vara att välja miljöbilen – det är den som inte vill göra det som skriftligt ska behöva motivera det, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister är också positiva till att Timrå av allt att döma ansluter sig till Vägverkets miljöbilsdefinition.
 
– Ju färre miljöbilsdefinitioner vi har, desto bättre. Därför är det positivt om Timrå och andra kommuner ansluter sig till Vägverkets.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv