Avveckla bensinen helt, Borås!

23/10: Avveckla bensinbilen helt, Borås!

Borås ska i första hand köpa miljöbilar, minska antalet mil kommunanställda kör i sina egna bilar och ersätta bilresor med tjänstecyklar där det går. Gröna Bilister är positiva till förslaget men uppmanar Borås kommunstyrelse att helt avveckla bensin- och dieselbilarna.

Borås kommunala fordon släpper ut 430 ton per år, vilket genom ett systematiskt byte till miljöfordon skulle kunna minskas med cirka 70 procent. En övergång till miljöbilar kan enligt kommunstyrelsens beslutsunderlag finansieras genom att minska fordonskostnaderna. En viktig del i detta är att minska de drygt två miljoner kilometer som kommunanställda kör i tjänsten i sina privata bilar, vilket kostar kommunen 5,5 miljoner kronor årligen i milersättning. En del av resorna kan ske med kommunala miljöbilar, andra på tjänstecykel.
 
– Anställda som kör många mil i egen bil är ett gissel för många kommuner. Kostnaderna skenar, uppgifterna om hur mycket man kört är svåra att kontrollera och många av de anställdas bilar är tveksamma ur både miljö- och säkerhetssynpunkt. Borås gör alltså helt rätt som försöker skära här, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister är positiva till förslaget som Borås kommunstyrelse nu ska behandla, men uppmanar kommunen att i samma veva slå fast en konkret avvecklingsplan för de bensin- och dieseldrivna bilarna. Kommunen uppmanas att inte låta sig nedslås av Volvos hot om nedläggning av sina gasbilar.
 
– Volvo signalerar att ökad efterfrågan kan få dem att ändra sitt beslut, så Borås kan med en rejäl miljöbilssatsning kan aktivt bidra till att Volvo fortsätter tillverkningen. Och man ska komma ihåg att även utan Volvo finns det moderna och säkra gas- och etanolbilar i alla storleksklasser, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister slår också fast att en miljöbilssatsning är en god investering i bättre hälsa och minskad klimatpåverkan och räknar med att miljöbilarna ska bli klart lönsamma ekonomiskt.
 
– De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner och landsting fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas!
 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Borås kommun ur miljöbilsperspektiv